Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Звіт Вченої ради 2012 PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
04.июн.2013

секретаря вченої ради Дегтярьової Г.А.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

У 2012 навчальному році було проведено 5 засідань вченої ради:

·         15.03.2012 р.

·         14.06.2012 р.

·         22.08.2012 р.

·         06.0.2012 р.

·         13.12.2012 р.

На них було розглянуто: 

І. Наукові доповіді, співдоповіді та повідомлення:

1.      Доповідь «Про розробку навчальних планів, освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик факультету перепідготовки» – Дрожжина Т.В., проректор з навчальної роботи (15.03.12).

2.      Доповідь «Запровадження в системі післядипломної педагогічної освіти педагогічного оцінювання набутої професійної компетентності педагогів» – Кравченко Г.Ю., проректор з наукової та експериментальної роботи, і співдоповіді: Смирнова М.Є.; Калініна Т.С.; Назаренко Г.І.; Василенко Ю.М. (15.03.12)

3.      Доповідь Про Програму навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів (наказ МОНмолодьспорту України від 14.05.12 № 570) – Покроєва Л.Д., ректор академії (14.06.12).

4.      Доповідь «Результати науково-дослідної роботи секції розвивального навчання за темою: «Створення безпечного інформаційного середовища для дитини» – Коченгіна М.В., завідувач секції розвивального навчання (14.06.12).

5.      Інформація про результати ІІ етапу (ІVрік) експериментальної роботи щодо запровадження кредитно-модульної системи навчання педагогічних працівників у Харківському регіоні – Кравченко Г.Ю. (14.06.12).

6.      Доповідь «Про стан реалізації Програми пілотного інноваційного програмно-цільового проекту «Створення системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом запровадження кредитно-модульної форми навчання» – Кравченко Г.Ю., проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти (06.09.12) 

ІІ. Заслухано звіти співробітників:  

Виступили:

1.      Пролонгований звіт про виконання плану навчальної, наукової, науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у 2012 році Л.Д. Покроєва, С.Є. Вольянська, Т.В. Дрожжина, Г.Ю. Кравченко (13.12.2012 р.). 

ІІІ. Обговорено та затверджено:

1. Програми дослідно-експериментальної роботи:

1.      «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку» (науковий консультант: Курмишев Г.В., голова правління Харківської обласної громадської організації «Будинок Вернадського», доктор пед. наук, лікар-психолог; науковий керівник: Кузнецова А.Ф., професор, доктор пед. наук, координатор: Волкова І.В.) (15.03.12),

2.      «Психолого-педагогічний супровід дітей із порушенням психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти» (науковий консультант: Кукуруза Г.В., канд. психол. наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» Академії медичних наук України, науковий керівник: Сіліна Г.О., зав. кафедри, канд. пед. наук, координатори: Марінушкіна О.Є., Калініна Т.С.) (15.03.12),

3.      «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області» (науковий консультант: Алферова З.І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіномистецтва ХДАК, наукові керівники: Кравченко Г.Ю., проректор, зав. кафедри, канд. пед. наук, Дегтярьова Г.А., доцент, канд. пед. наук; координатори: Коченгіна М.В., Марінушкіна О.Є., Вороніна Г.Л., Кугуєнко Н.Ф.) (15.03.12),

4.      ПЦП «Система неперервної інформатичної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти» (науковий консультант: Гризун Л.Е., доктор пед. наук, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; наукові керівники: Дегтярьова Г.А., доцент, канд. пед. наук.; Каплун С.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри; Коченгіна М.В., доцент, канд. пед. наук; координатори: Папернова Т.В., Старченко Л.М., Василенко Ю.М.) (15.03.12).

2. Програми роботи авторських педагогічних майстерень учителів (14.06.12):

- учителя Чаговець Л.Б. «Формування професійної компетентності вчителя-філолога засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (науковий керівник Сухенко В.Г.);

- учителя Стрельченко Н.Н. «Досконалість» (науковий керівник Колесникова Л.В.).

3. Експертний висновок щодо якості Навчально-методичного посібника для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства і освіти ХХІ століття» (06.09.12) 

ІV. Затверджено:  

1. План науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на 2013 рік – Л.Д. Покроєва, С.Є. Вольянська, Т.В. Дрожжина, Г.Ю. Кравченко (13.12.2012 р.).

2. Положення про авторські творчі майстерні вчителів Харківської області та організацію роботи авторських педагогічних майстерень учителів – Дрожжина Т.В. (14.06.12).

3. Нові навчальні програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій – Дрожжина Т.В. (14.06.12):

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: культорганізатори;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: «Історія та правознавство»;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: «Географія. Історія»;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: «Географія. Економіка»;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: вчителі інформатики та математики;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: англійська мова та англійська мова в початкових класах;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: учителі, які викладають математику в старших класах профільної школи;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: учителі хімії та біології;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: учителі біології та екології;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: учителі математики та інформатики;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: учителі фізики та математики;

ü  Навчальна програма підвищення кваліфікації за напрямом: заступники директорів з навчально-виховної роботи (школа І ступеню) («Компетентнісно-особистісна модель розвитку управлінської компетентності заступника директора ЗНЗ»).

4. Положення про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (06.09.12)

5. Індивідуальний план роботи викладача та її облік (06.09.12) 

V. Розглянуто питання про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі рекомендаційних грифів МОН України: 

1. Рекомендовано до друку:

15.03.12:

1. Джерело педагогічної майстерності. Сучасний керівник загальноосвітнього навчального закладу (формування управлінських компетенцій): Науково-методичний журнал. – Випуск № 2(54). – Харків:, Харківська академія неперервної ос віти, 2012. – 144 с.

14.06.12:

1. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.И. Герцена / Под общ. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроевой. – Харков: Харьковская академия непрерывного образования, 2012.

2. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої
185-річчю від дня народження Леоніда Глібова та 200 років від дня народження Євгена Гребінки (м. Харків, 22 лютого 2012 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2012.

3. Джерело педагогічної майстерності. Фізика та математика в системі природничо-математичної освіти школярів: Науково-методичний журнал. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2012.

06.09.12

1. Джерело педагогічної майстерності. Початкова освіта у векторі сучасних змін: Науково-методичний журнал. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2012. 

2. Рекомендовано на отримання грифу МОН України:

15.03.12:

1. Програмно-методичний комплекс із використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників / [за заг. редакцією Покроєвої Л.Д.]. – Х.: 2012. (отримав гриф МОНмолодь спорту України)

14.06.12:

1. Дитина з особливими освітніми потребами: медичні та психолого-педагогічні аспекти розвитку, навчання та виховання : навчально-методичний посібник / Ю.Д. Бойчук, Г.О. Сіліна та ін. / [За заг. ред. Л.Д. Покроєвої]. – Харків : ХАНО, 2012. – 290 с.

2. Електронний збірник завдань з української мови (учительські консультації, різнорівневі завдання для тематичного оцінювання, самооцінювання та індивідуалізовані). 5 – 11 клас.

3. Електронний мультимедійний посібник з української літератури «Великі українці (письменники XVII – початку XIX ст.)», 9 клас .

06.09.12

1. Порадник вчителю фізичної культури (автори-укладачі: Кривенцова О.М., Божко С.О.), за загальною редакцією Покроєвої Л.Д.

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов