Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Положення про Вчену раду PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
25.янв.2011

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ 

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада є колегіальним органом громадського самоврядування КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», що функціонує відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ».

Створюється для вирішення основних питань діяльності академії по забезпеченню умов, необхідних для організації післядипломної освіти педагогічних працівників на рівні, що відповідає сучасним світовим стандартам.

2. Склад вченої ради

2.1. До складу вченої ради входять:

·    ректор, голова вченої ради;

·    проректори, заступники голови вченої ради;

·    секретар вченої ради.

Члени ради:

·    головний бухгалтер;

·    завідувач навчального відділу факультету підвищення кваліфікації;

·    завідувачі кафедр, секцій, які мають науковий ступінь;

·    завідувач відділу кадрів;

·    виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників та інших робітників академії, котрі працюють у ньому на постійній основі і мають науковий ступінь.

2.2. Виборні представники обираються на конференції трудового колективу академії за поданням загальних зборів, основних структурних підрозділів, у яких вони працюють. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності вченої ради становлять науково-педагогічні працівники академії.

2.3. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора терміном на 5 років.

Зміни в складі вченої ради здійснюються відповідно до наказів ректора.

3. Основні завдання вченої ради

3.1. Вчена рада академії:

·    вирішує важливі питання організації навчальної і наукової діяльності, економічного та соціального розвитку академії;

·    розглядає пропозиції щодо структури академії, створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів;

·    розробляє і виносить на розгляд конференції трудового колективу академії пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту академії у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві або у структурі академії;

·    розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчального процесу; підбиває підсумки якості проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів; ухвалює навчальні плани і навчальні програми для відкриття нових напрямів підвищення кваліфікації та перепідготовки; вносить пропозиції щодо відкриття, змін і ліквідації окремих напрямів підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

·    здійснює контроль за дотриманням державних стандартів післядипломної освіти;

·    дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: кафедр, секцій, лабораторій, центрів, відділів, а також співробітників структурних підрозділів;

·    підбиває підсумки внутрішніх фахових конкурсів; затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та республіканських конкурсах освітньо-наукового напряму;

·    ухвалює основні напрями наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень академії;

·    заслуховує питання щодо стану роботи й розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів академії;

·    приймає рішення про надання творчої відпустки для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій;

·    розглядає питання щодо підготовки наукових та науково-педагогічних працівників, підвищення кваліфікації викладачів та методистів академії;

·    розглядає, здійснює подання науково-дослідних робіт та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; надає клопотання щодо представлення співробітників академії та підтримки представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань;

·    заслуховує питання щодо рекомендації до друку наукових праць, підручників, навчальних та науково-методичних посібників та порушення клопотання щодо надання матеріалам відповідного грифу Міністерства освіти і науки України у встановленому порядку;

·    розглядає наукові доповіді; здійснює оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, наукових та методичних товариств академії;

·    розглядає інші питання, пов’язанні із діяльністю академії за пропозицією ректора, зборів трудових колективів структурних підрозділів академії, профспілкового комітету;

·    розглядає підсумки міжнародної діяльності академії.

3.2. Засідання вченої ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Таємним голосуванням більшістю не менше 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні, призначаються особи на посади завідувача кафедри і професорів, а також приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури та результати таємного голосування.

3.3. Для підготовки питань вченої ради, досконального вивчення питань щодо конкретних напрямів діяльності академії та подання пропозицій ректору вчена рада має право створювати постійні та тимчасові комісії для попереднього розгляду питань, рішення яких доводиться до відома членів вченої ради.

Постійні комісії створюються на першому засіданні нової вченої ради і затверджуються наказом ректора.

Тимчасові комісії створюються за пропозицією ректора.

3.4. Рішення вченої ради академії набувають чинності згідно з наказами ректора, які є обов’язковими для виконання співробітниками академії.

3.5. Засідання вченої ради проводяться не менше, як раз на три місяці та оформлюються протоколом, який підписує голова вченої ради – ректор, або головуючий на засіданні, і секретар вченої ради.

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов