Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Методичні новинки
Джерело педагогічних інновацій. Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес НЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Джерело педагогічних інновацій. Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів: науково-методичний журнал

Вип. № 1 (13) / Дегтярьова Г.А.; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 216 с.

У матеріалах журналу висвітлено досвід впровадження медіаосвіти в педагогічну практику дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, які беруть участь у реалізації регіональної Програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області (2012-2018 рр.) та були учасниками Сьомого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2015» 20-22 жовтня 2015 р. у м. Києві.

Для широкого кола педагогічних працівників і медіапедагогів.

 
Якісний урок у початковій школі: методичні рекомендації молодому вчителю PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Якісний урок у початковій школі: методичні рекомендації молодому вчителю

Упорядники: С.А. Мельник, О.М. Гезей; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 80 с.

Методичні рекомендації містять матеріали щодо особливостей сучасного уроку, підходів до моделювання та проведення уроків на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного (діяльнісного) підходів.

Запропоновані матеріали допоможуть педагогам методично грамотно проектувати уроки з різних предметів, сприятимуть набуттю власного досвіду щодо розробки, аналізу уроків, оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Посібник буде корисним як учителям початкових класів, так і заступникам директорів з навчально-виховного процесу, а також викладачам, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти.

 
Сім’я та школа у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Сім’я та школа у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник

За заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Вид. 2-ге. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 212 с.

Сім’я та школа – два мікросередовища, де найбільшою мірою реалізуються потреби дітей, формуються моделі їхньої поведінки, відбувається розвиток, самопізнання та самореалізація особистості. Сучасні умови демократизації всіх сфер життя українського суспільства вимагають упровадження ефективних моделей державно-громадського управління освітою, що передбачає вдосконалення партнерських взаємовідносин навчального закладу та сім’ї.

У посібнику розглянуто найактуальніші питання взаємодії цих двох мікросередовищ, у яких зростає, виховується й розвивається дитина.

Матеріали призначені для вихователів, класних керівників, учителів, керівників навчальних закладів, педагогів, які навчаються в системі післядипломної освіти, також для студентів педагогічних ВНЗ.

 
Світ дошкілля: запитання та відповіді: методичний порадник для вихователів ДНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Світ дошкілля: запитання та відповіді: методичний порадник для вихователів дошкільних навчальних закладів

За заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 120 c.

Методичний порадник «Світ дошкілля: запитання та відповіді створено для надання допомоги з актуальних питань методики дошкільної освіти слухачам курсів підвищення кваліфікації за напрямами: «Вихователі дошкільних навчальних закладів», «Вихователі-методисти», «Завідувачі дошкільних навчальних закладів».

У пораднику наводяться конкретні рекомендації з реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції).

 
Методичний посібник для вчителів галузі «Мистецтво» PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Методичний посібник для вчителів галузі «Мистецтво»

Укладачі: Вороніна Г.Л., Дементьєва Т.П., Косенко К.О., Смирнова М.Є., Чуркіна В.Г.; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 228 с.

У методичному посібнику представлені нормативні вимоги й методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного напряму, які допоможуть учителям музичного, образотворчого мистецтва й художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів у плануванні, організації та проведенні уроків з урахуванням сучасних потреб щодо духовно-творчого, естетичного розвитку учнів, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу.

 
Методологічний навігатор: актуальні організаційно-методичні та психологічні аспекти НВП в ДНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Методологічний навігатор: актуальні організаційно-методичні та психологічні аспекти навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі: збірник навчально-методичних матеріалів

Вид. 2-ге доп. і переробл. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 116 c.

Збірник навчально-методичних матеріалів «Методологічний навігатор: актуальні організаційно-методичні та психологічні аспекти навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі» присвячений актуальним питанням організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах із урахуванням ідей педагогічної інноватики, дитячої психології. Містить матеріали з педагогічного оцінювання та культури професійного мовлення.

Збірник призначено для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямами: «Вихователі дошкільних навчальних закладів», «Вихователі-методисти», «Завідувачі дошкільних навчальних закладів».

 
Розвиток творчих мовленнєвих здібностей молодших школярів: навчально-методичний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.июн.2016

Розвиток творчих мовленнєвих здібностей молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів початкових класів

Коченгіна М.В.; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – [Вид. 2-е доп. та переробл.]. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 180 с.

Навчально-методичний посібник «Розвиток творчих мовленнєвих здібностей молодших школярів» спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителів початкових класів щодо розвитку творчих мовленнєвих здібностей учнів 2-4 класів, що безпосередньо позитивно впливатиме на якість початкової освіти. У посібнику висвітлено психолого-педагогічні та дидактичні засади розвитку творчих мовленнєвих здібностей школярів, запропоновано орієнтовні алгоритми проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та літературної творчості відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

У системі неперервної педагогічної освіти посібник може бути використаний під час опрацювання педагогами таких тем: «Сучасні методики та технології розвитку усного й писемного мовлення молодших школярів», «Формування літературної компетентності в учнів початкових класів», «Розвиток творчих літературних здібностей учнів молодшого шкільного віку» тощо.

 
Джерело педагогічних інновацій. Психолого-педагогічний супровід профорієнтаційної роботи у ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
07.апр.2016

Джерело педагогічних інновацій. Психолого-педагогічний супровід профорієнтаційної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний журнал 

Вип. № 4 (12) / гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 172 с. 

У матеріалах журналу представлено сучасний підхід щодо соціально-психологічного супроводу запровадження допрофільної та профільної освіти в навчальних закладах Харківської області. У теоретичній частині проведено аналіз методологічних і теоретичних аспектів профільного навчання в сучасних умовах діяльності. Практична частина є методичним забезпеченням психологічного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання старшокласників. Кожна частина журналу включає список рекомендованої літератури та джерела використаної інформації. 

Призначено для керівників і педагогічних працівників навчальних закладів, фахівців психологічної служби, а також усіх, хто працює в напрямі профорієнтації та володіє інтерактивними методами навчання.

 
Сім’я та школа у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
09.мар.2016

Сім’я та школа у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник  

Автори-укладачі: І.Г. Сіваченко, Т.Б. Гніда, Д.В. Ротфорт та ін. ; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 212 с. 

Сім’я та школа – два мікросередовища, де найбільшою мірою реалізуються потреби дітей, формуються моделі їхньої поведінки, відбувається розвиток, самопізнання та самореалізація особистості. Сучасні умови демократизації всіх сфер життя українського суспільства вимагають упровадження ефективних моделей державно-громадського управління освітою, що передбачає вдосконалення партнерських взаємовідносин навчального закладу та сім’ї. 

У посібнику розглянуто найактуальніші питання взаємодії цих двох мікросередовищ, у яких зростає, виховується й розвивається дитина. 

Матеріали призначені для вихователів, класних керівників, учителів, керівників навчальних закладів, педагогів, які навчаються в системі післядипломної освіти, також для студентів педагогічних ВНЗ. 

 
Підготовка вихователів ДНЗ до створення для дітей безпечного інформаційного середовища PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
02.фев.2016

Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до створення для дітей безпечного інформаційного середовища: навчально-методичний посібник  

М.В. Коченгіна ; заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 136 с. 

Навчально-методичний посібник розроблено для науково-методичного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів (для очної та заочно-дистанційної форм навчання). 

Зміст посібника укладено згідно з освітньою програмою курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів і з робочим навчально-тематичним планом. Сплановано та реалізовано систему роботи з організації очного, заочного та дистанційного навчання. 

Для організації навчальної діяльності та різних форм співпраці слухачів курсів подано систему умовних позначок. 

Також посібник може бути використаний як самостійне видання для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. 

 
Навчання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі: методичний посібник для вчителів PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
02.фев.2016

Навчання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі: методичний посібник для вчителів  

Автори-укладачі О.В. Харченко, В.Г. Лелеко ; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої, С.Є. Вольянської. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 176 с. 

У методичному посібнику вміщено матеріали для вчителів хімії, які нададуть практичну допомогу з питань підготовки та проведення сучасного уроку: визначення типу, мети, завдань, добору форм, методів навчання, видів оцінювання, навчально-методичного забезпечення; реалізації виховної мети та оцінювання ефективності уроку. 

Для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників районних (міських) і шкільних методичних об’єднань учителів хімії, учителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Всього 23 - 33 з 53
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов