Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Звітно-аналітичні показники наукової діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за 2018 рік