Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Діяльність Центру громадянського виховання базується на принципах доступності, гуманізму, демократичності, системного підходу, гнучкості та прогностичності в роботі з педагогічними та керівними кадрами освіти.

Мета діяльності Центру полягає в науково-методичному супроводі дошкільної та початкової освіти, виховної роботи у закладах загальної середньої освіти, навчання предметів «Трудове навчання та технології», «Захист Вітчизни», «Фізична культура».

Завдання Центру:

  • координація діяльності районних (міських, ОТГ) методичних служб щодо організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та початковій школі відповідно до напрямів реалізації Концепції «Нова українська школа», навчання предметів «Трудове навчання та технології», «Захист Вітчизни», «Фізична культура»;
  • надання адресної методичної допомоги районним (міським, ОТГ) методичним службам, закладам освіти з питань роботи Центру;
  • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з питань виховання та розвитку дітей дошкільного віку;
  • сприяння реалізації принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа»;
  • підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів з питань організації освітнього процесу та освітнього середовища у початковій школі;
  • підвищення професійної компетентності класних керівників щодо сучасних підходів до організації процесу виховання учнів закладів загальної середньої освіти на засадах педагогіки партнерства з орієнтацією на загальнолюдські цінності;
  • підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
  • підвищення професійної компетентності вчителів фізичної культури з питань здорового способу життя;
  • підвищення фахового рівня учителів трудового навчання та технологій відповідно до змісту освітньої галузі «Технології»;
  • консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу з питань організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої освіти.

Основні напрями діяльності Центру: організаційно-методичний, науково-методичний, навчально-методичний та інформаційно-аналітичний.


Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 2 (1 поверх).

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 14 (2 поверх).

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Большукіна Аліна Вячеславівна

Завідувач Центру, кандидат педагогічних наук

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Власенко Галина Миколаївна

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Галушко Наталя Анатоліївна

Методист першої категорії, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Горбенко Тетяна Іванівна

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Єлізарова Ірина В’ячеславівна

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Капустіна Наталія Олександрівна

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Лобаньова Ольга Володимирівна

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Панасенко Андрій Васильович

методист

e-mail: nova_gromada@ukr.net