Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників
Завдання діяльності кафедри

Кафедра методики природничо-математичної освіти була створена на основі кафедри змісту та методики освіти. Основний напрям діяльності кафедри – підвищення кваліфікації вчителів фізики, астрономії, математики, хімії, біології та екології, що здійснюється на відповідних курсових заняттях та тематичних спецкурсах.

Науково-методична діяльність кафедри спрямована на дослідження особливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті вчителів природничо-математичних дисциплін.

До занять з підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін залучені провідні фахівці – наукові та науково-педагогічні працівники ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, а також найкращі вчителі Харкова.

Основними завданнями викладачів кафедри є науково-теоретична та практична підтримка підвищення фахового рівня вчителів природничо-математичних дисциплін регіону через застосування інноваційних підходів до організації підвищення кваліфікації, у тому числі шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Контакти:

61129, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 26 (2 поверх).

720-91-38

e-mail: kafedrampmo@gmail.com

Каплун Світлана Вікторівна

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: svkaplun@ukr.net

Кравченко Зоя Іванівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

e-mail: zoyakrav@ukr.net

Дронова Валентина Миколаївна

старший викладач

e-mail: suprun17@ukr.net