Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Основні завдання діяльності:.

  1. Актуалізація для слухачів курсів підвищення кваліфікації пріоритетних завдань сучасної мовно-літературної та іншомовної освіти.
  2. Донесення до слухачів суті сучасних тенденцій розвитку освіти, пріоритетів, що мають значення у шкільному навчанні; сприяння переосмисленню ролі вчителя як фасилітатора.
  3. Розробка та модернізація освітніх програм кваліфікації з метою оновлення, доповнення, розширення, розвитку теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня кваліфікації педагогів, оволодіння ними сучасними методами розв’язання професійно-педагогічних завдань для підвищення якості освіти.
  4. Здійснення навчального процесу під час підвищення кваліфікації вчителів-філологів, орієнтованого на підвищення рівня обізнаності слухачів курсів за напрямами «Українська мова та література», «Зарубіжна література та російська мова», «Іноземна мова» щодо використання активних та інтерактивних методів і прийомів, ІКТ та освітніх Інтернет-ресурсів у викладанні предметів.

Основні напрями діяльності:

  • Навчальна діяльність: підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, учителів зарубіжної літератури та російської мови, вчителів іноземних мов; проведення практико орієнтованих навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації вчителів-філологів.
  • Наукова діяльність: робота викладачів кафедри над темою «Системний підхід у формуванні та розвитку професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у сучасному інноваційному освітньому середовищі».
  • Навчально-методична діяльність: розробка та модернізація освітніх програм підвищення кваліфікації та програм спецкурсів; підготовка методичних рекомендацій та методичних посібників; надання вчителям-філологам методичної допомоги щодо реалізації пріоритетних завдань сучасної мовно-літературної та іншомовної освіти.
  • Організаційна діяльність: супроводження викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури та російської мови, іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах; підготовка та проведення семінарів з вчителями-філологами для поглиблення знань з окремих питань, що стосуються галузі «Мови і літератури», використання ІКТ у професійній діяльності та впровадження медіаосвіти.

Контакти:

61129, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 20 (1 поверх).

720-91-36

e-mail: kafmov.2016@gmail.com

Дегтярьова Галина Анатоліївна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук

e-mail: metukrlit@gmail.com

Андронова Людмила Геннадіївна

Професор кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат філологічних наук, доцент

Румянцева-Лахтіна Оксана Олександрівна

викладач

e-mail: orumiantseva@ukr.net