Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників
Покроєва Любов Денисівна

Ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

Освіта: освіта вища, в 1972 р. закінчила педагогічний факультет Харківського державного педагогічного інститута ім. Г.С.Сковороди.

Професійна діяльність: 27 років у системі управління освіти на обласному та міському рівнях, 7 років керувала Науково-методичним педагогічним центром управління освіти м. Харкова, на посаді ректора Академії з серпня 2001 р.

Додаткова інформація: має більше 90 публікацій з питань управління і методичного забезпечення системи освіти, автор системи організації методичної роботи у місті з районним розподілом, моделей закладів освіти різних типів та моделей реформування системи дошкільної освіти. Головний редактор науково-методичного журналу “Джерело педагогічних інновацій”. Під її керівництвом проводиться модернізація системи післядипломної педагогічної освіти в Харківському регіоні.

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 22 (2 поверх)

731-21-31

e-mail: neperervna2001@gmail.com

Лузан Людмила Олександрівна

Проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук.

Освіта: освіта вища,

1987-1991 рр. – Харківське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів, старший піонервожатий», присвоєно кваліфікацію вчитель початкових класів, старший піонервожатий;

1992-1997 рр. – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста учитель української мови і літератури;

2007-2008 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

2009-2013 рр. Аспірантура ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України

2013 року захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук (13.00.06 – теорія і методика управління освітою) за темою «Управління професійною компетентністю вчителів філологічних дисциплін в закладах післядипломної освіти».

Професійна діяльність: 1991-2008 р.р. працювала на посаді вчителя, з 2008 року працює в Харківській академії неперервної освіти на посадах: методиста Центру освітніх інновацій; викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики навчання мов і літератури; з жовтня 2022 року на посаді проректора з навчальної роботи.

Додаткова інформація: має більше 50 публікацій з питань управління і методичного забезпечення системи освіти, внутрішнього забезпечення якості освіти професійної компетентності педагогів; з 2016 року член експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО (порога (склав/не склав)) з української мови та літератури при Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти, з 2017 року старший екзаменатор, керівник однієї із груп екзаменаторів, які перевіряють завдання відкритого типу з розгорнутої відповіддю з української мови, з 2021 року сертифікований експерт Державної служби якості освіти з питань інституційного аудиту; з 2022 року сертифікований тренер новопризначених директорів ЗЗСО регіональних ЗПО та ЦПРПП.

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 21 (1 поверх)

e-mail: luzan.ct.luzan@gmail.com

Остапенко Алла Сергіївна

         Проректор знауково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук.

         Освіта: вища, у1989 році закінчила Харківське педагогічне училище (спеціальність «Викладання в початкових класах»), у 1997 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (спеціальність «Початкове навчання»), у 2010 році закінчила НТУ «Харківський політехнічний інститут» (спеціальність «Педагогіка вищої школи»), у 2021 році закінчила аспірантуру в Українській інженерно-педагогічній академії (спеціальність  – теорія і методика професійної освіти). У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) за темою «Розвиток методичної компетентності вчителів технологій в системі післядипломної освіти».

        Професійна діяльність: 33 роки педагогічного стажу, із них – 12 років вчитель початкових класів, вихователь закладу дошкільної освіти; з 2001 року – методист районного методичного кабінету; з 2006 року – методист лабораторії атестації навчальних закладів; з 2015 року – завідувач Центру громадянського виховання. З листопада 2021 року доцього часу – проректор з науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

       Додаткова інформація: має понад 50 публікацій з питань розвитку методичної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти, модернізації змісту освітнього процесу в закладах дошкільної та початкової освіти; має сертифікати з питань розвитку професійної компетентності педагогів, упровадження інноваційних педагогічних технологій в закладах освіти, підготовки тренерів-супервізорів, менеджменту освітніх організацій, підтримки дітей і педагогів дошкілля в умовах війни.


Контакти:

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24, каб. 17 (ІІ поверх)

Тел.: 731-20-72

e-mail: alla0102@ukr.net

Бєліцька Ніна Микитівна

Проректор з економічного розвитку КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Освіта: освіта вища. В 1973 році закінчила економічний факультет Харківського національного університета ім. А.М.Горького (зараз ім. В.Н.Каразіна).

Професійна діяльність: з 1965 по 1968 рік — інспектор держдоходів, бюджета Шевченківського райфінідділу Харківської області. З 1968 по 1972 рік — старший інспектор по бюджету Дергачівського райфінвідділу Харківської області. З 1972 по 2000 рік — старший економіст по фінансуванню соцкультзаходів бюджетного відділу; заступник начальника відділу фінансування освіти, культури, охорони здоров’я і соцзабезпечення; начальник відділу фінансування соціально-культурної зони Головного фінансового управління обласної державної адміністрації. З 2001 року до цього часу — проректор з економічного розвитку КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 25 (3 поверх)

731-17-36

e-mail: kvnz.hano@gmail.com

Панасенко Наталія Андріївна

Проректор з адміністративно-господарської роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Освіта: освіта вища. В 1992 році закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво».

Професійна діяльність: з 1982 по 1983 рік – старша піонервожата с/ш №56 м. Харкова. З 1983 по 1986 рік – студентка Харківського будівельного технікума. З 1986 по 1996 рік — інженер проектного науково-дослідницького інститута “Харківський Промбудпроект “. З 1996 по 2001 рік – старший комендант Харківського міського дитячого Палацу культури. З 2001 року до цього часу – проректор з адміністративно-господарської роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Діяльність господарчого підрозділу: виконавчо-господарча, соціально-побутова; зберігання матеріальних цінностей, енергетичних ресурсів.

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 9 (1 поверх)

731-37-50

e-mail: panacenko.n@gmail.com

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА
Кіт Тамара Миколаївна

Головний бухгалтер КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 16 (2 поверх)

731-26-27

e-mail: 2295912387t@gmail.com

Кононенко Ірина Василівна

заступник головного бухгалтера

Машкіна Наталія Вікторівна

бухгалтер – провідний фахівець

Костенко Наталія Володимирівна

бухгалтер – провідний фахівець

Шевченко Ірина Іванівна

економіст

ВІДДІЛ КАДРІВ
Городова Олена Павлівна

завідувач відділу кадрів

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 7 (1 поверх)

731-25-43

e-mail: vk.kvnz.hano@gmail.com

Семенча Наталія Сергіївна

інспектор відділу кадрів

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 7 (1 поверх)

731-25-43

e-mail: vk.kvnz.hano@gmail.com

Понкратова Вікторія Володимирівна

інспектор відділу кадрів

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 7 (1 поверх)

731-25-43

e-mail: vk.kvnz.hano@gmail.com

Петрій Зоя Володимирівна

інженер з охорони праці

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 5 (1 поверх)

731-42-24

e-mail: zoyapetrii@gmail.com

ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ
Гур’єва Олена Анатоліївна

Завідувач відділу

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 9 (1 поверх)

731-37-50

e-mail: kvnz.hano@gmail.com

Федоряко Вікторія Анатоліївна

комендант

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 9 (1 поверх)

731-37-50