Close
Регіональний серпневий науково-методичний марафон – 2022 «До старту Державного стандарту базової середньої освіти»

Інформація про закінчення курсів, фахових та тематичних спецкурсів у терміни 01.06-15.06.2022

  1. У дистанційному режимі 15.06.2022 завершено навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації за освітніми програмами в обсязі 30 годин / 1 кредит ЄКТС за темами:

– «Управлінська діяльність керівника ЗЗСО у контексті реалізації професійного стандарту» – 21 особа, куратор Смирнова М.Є., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження свідоцтв керівників ЗЗСО: https://drive.google.com/drive/folders/1vM49ELqRcCvl0RoKyvZrnRAiSe8by3Z1?usp=sharing

– «Професійна компетентність заступника директора з виховної роботи ЗЗСО у контексті вимог сучасності (методичний аспект)» – 24 особи, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження свідоцтв заступників директорів з виховної роботи ЗЗСО: https://drive.google.com/drive/folders/1KNZTVEjmA1V2E2BaeQYDxU_-O_nZtG57?usp=sharing

– «Формування конкурентноспроможної особистості на уроках української мови та літератури в НУШ» – 103 особи, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики викладання мов та літератури, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів української мови та літератури: https://drive.google.com/drive/folders/1JAht-LQJeBFnSqgq9dktdHRKzgOiLHVB?usp=sharing

– «Нові орієнтири в освіті: діяльнісно-компетентнісний підхід до навчання зарубіжної літератури» – 66 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів зарубіжної літератури: https://drive.google.com/drive/folders/1d_nz1WsA3Qy__wq11ZX0omuBNlMlXc9w?usp=sharing

– «Сучасні освітні технології навчання історії в умовах дистанційного та змішаного формату» – 95 осіб, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів історії: https://drive.google.com/drive/folders/1cZzKAeYmJbhJeDTXgBBfBONlQu5fNFkr?usp=sharing

– «Як зробити навчання математики цікавим і продуктивним» – 83 особи, куратор Кравченко З.І., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів математики: https://drive.google.com/drive/folders/1IlamkI2oBKYIMqBgC31Izld2EYElqgEy?usp=sharing

– «Сучасні освітні технології в умовах дистанційного та змішаного навчання фізичної культури» – 65 осіб, куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів фізичної культури: https://drive.google.com/drive/folders/18jpLr_Wr_nezaSLiCFk_v7gL2wmn8HL0?usp=sharing

– «Формування ключових компетентностей за Держстандартом в учнів початкових класів» – 87 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів початкових класів: https://drive.google.com/drive/folders/1VQkFcEnD4f2yPq6V0Toy00jVULfqe4wj?usp=sharing

– «Сучасні освітні тренди в початковій освіті» – 125 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв учителів початкових класів: https://drive.google.com/drive/folders/1ZnFjpl_eYjJHLoIAaOJxKMh8YOw1Emp2?usp=sharing

– «Особливості роботи вихователя з упровадження Державного стандарту дошкільної освіти» – 87 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання.

Посилання для завантаження свідоцтв вихователів закладів дошкільної освіти: https://drive.google.com/drive/folders/12eI4UTG9bSRmhvA3J58uNoIJhark9Zkd?usp=sharing

– «Сучасні освітні тренди в дошкільній освіті» – 157 осіб, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв вихователів закладів дошкільної освіти: https://drive.google.com/drive/folders/1An8o8U1AebtWeBKqnzTkmaO7_SFqaLLv?usp=sharing

– «Складові діяльності логопедів закладів освіти: загальні та професійні компетентності» – 37 осіб, куратор Колісник О.В., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв логопедів освіти: https://drive.google.com/drive/folders/105PaHH2pcKAYAbDHjxKh_VLLxyv9I56H?usp=sharing

– «Технологія створення корекційно-розвиткових програм в умовах інклюзивного простору НУШ» – 50 осіб, куратор Разводова Т.О., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти.

Посилання для завантаження свідоцтв практичних психологів ЗЗСО: https://drive.google.com/drive/folders/1sJirWRu4eeAMUV7JDPgv2ro_sjrxEcFE?usp=sharing

– «Формування ціннісних орієнтацій учнів та вихованців в умовах освітнього простору НУШ» – 77 осіб, куратор Сіваченко І.Г., викладач кафедри виховання й розвитку особистості.

Посилання для завантаження свідоцтв педагогів-організаторів ЗЗСО та вихователів пансіонів: https://drive.google.com/drive/folders/1TN5VuElbSKJRlNCJGaYba70tT2bfOK84?usp=sharing

– «Упровадження інноваційних технологій у роботі шкільної бібліотеки» – 51 особа, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження свідоцтв шкільних бібліотекарів: https://drive.google.com/drive/folders/1nzwBO90nuGb4CtnsG-LMlPlVUY4Za8Ac?usp=sharing

 

  1. У дистанційному режимі 15.06.2022 завершено навчання слухачів фахових спецкурсів в обсязі 30 годин / 1 кредит ЄКТС:

– «Географія» за Державним стандартом базової середньої освіти» – 72 особи, куратор Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1Lv4GUcHLmMScM4vPHZIVnBNf-wOC8DBp?usp=sharing

– «Навчання інформатики в Новій українській школі» – 96 осіб, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1KqcTQakbq2M99wjXy96Y-z9osQD8y2qO?usp=sharing

 

  1. У дистанційному режимі 15.06.2022 завершено навчання слухачів тематичних спецкурсів в обсязі 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС:

– «Цифровий простір навчання природничо-математичних дисциплін» – 107 осіб, куратор Дронова В.М., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1HomdebUuPWno6RfyAD8QxPSU2ickA3FN?usp=sharing

– «НУШ: інтеграція предметів «Образотворче мистецтво» та «Трудове навчання» – 78 осіб, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1lFGH5s12-tE2DrvPDweQWED4RLQ_jiFR?usp=sharing

– «Харківщинознавство в початковій школі як засіб патріотичного виховання» – 43 особи, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1t6KzC1t-YXRADNZR0Rire-tr6NwPyO7-?usp=sharing

– «Посилення наступності між дошкільною та початковою освітою в сучасних умовах» для вчителів початкових класів, учителів початкових класів та вихователів ГПД – 58 осіб, куратор Коченгіна М.В., в.о. завідувача кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1P4GDZV6Gc8JTn4YaAE7Q81TvLeCedeJG?usp=sharing

– «Ефективні практики формування соціально-громадянської компетентності дошкільників» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти – 52 особи, куратор Нечай О.М., викладач секції розвивального навчання.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1hi6N_q8PKnm75N_Xs3uGi29bUiwqqi6D?usp=sharing

– «Педагогічна підтримка дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної групи ЗДО» для педагогічних працівників ЗДО – 94 особи, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

Посилання для завантаження сертифікатів: https://drive.google.com/drive/folders/1rhVxa8lqF3p2nBeKgDkfEM2lyZWcvIju?usp=sharing

 

Накази та списки про випуск: