Close
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснює навчально-методичну діяльність в асинхронному форматі. Усі матеріали розміщуються на сайті.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 13.11.2017 р.

1. Розпочинають навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Інформатика. Математика» (бінарні), куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформатизації та дистанційної освіти;
– «Фізика. Астрономія» (бінарні), куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Вихователі ГРВ» (усі категорії), куратор Коченгіна М.В., т.в.о завідувача кафедри Коченгіна М.В., т.в.о завідувача кафедри методики дошкільної та початкової освіти, канд. пед. наук;
– «Українська мова та література» «Педагог-майстер» (вища категорія, педагогічні звання), куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, канд. пед. наук;
– «Зарубіжна література, російська мова» «Педагог-фахівець» (І та вища категорії), куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Англійська мова» «Педагог-фахівець» (І та вища категорії), куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, квнд. пед. наук;
– «Керівники гуртків ПНЗ» (наук.-техніч.) (усі категорії), куратор Вороніна Г.Л., викладач кафедри виховання й розвитку особистості, канд. пед. наук;
– «Фізична культура» «Педагог-фахівець» (І та вища категорії), куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Соціальні педагоги» (усі категорії), куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Математика» (Спеціаліст та ІІ), куратор Кравченко З.І., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

2. Розпочинають навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Початкові класи. Вихователі ГПД» (бінарні), «Спеціаліст та ІІ», куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Зарубіжна література, російська мова та інтегрований курс «Література» (терціальна), куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Вихователі ДНЗ» (усі категорії), куратор Заліська О.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Сурдопедагоги» (усі категорії) куратор Калініна Т.С. старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук;
– «Біологія», «Педагог-майстер», (вища категорія, педагогічні звання), куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

3. Розпочинають навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Домедична допомога в системі роботи вчителя фізичної культури», куратор Волкова І.В.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», куратор Водолажченко Н.В.;
– «Діяльність вчителів щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і дослідницькій роботі на засадах компетентісного підходу», куратор Дегтярьова Г.О.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання», куратор Вороніна Г.Л.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО», куратор Булгакова В.Г.;
– «Системи управління базами даних», куратор Папернова Т.В.;
– «Методичні та організаційні особливості підготовки учнів до ЗНО з математики», куратор Кравченко З.І.;
– «Створення інтерактивних завдань для організації навчання природничо-математичних дисциплін засобами ІКТ», куратор Харченко О.В.;
– «Навички кризового консультування та розвиток психологічної стійкості до стресу у дітей», куратор Гніда Т.Б.;
– «Добрі практики розвитку дитини раннього та дошкільного віку», куратор Коченгіна М.В.

4. Розпочинають навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Основи корекційної педагогіки», куратор Гніда Т.Б.;
– «Формування соціальної компетентності дошкільника засобами ігрової діяльності», куратор Заліська О.М.;
– «Розв’язування ключових задач курсу біології», куратор Дронова В.М.;
– «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі», куратор Гезей О.М.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», куратор Водолажченко Н.В.

5. Розпочинають навчання (І очний тиждень) слухачі фахових спецкурсів:

– «Заступники директорів ЗНЗ з НВР (новопризначені)», куратор Єжелий В.М.;
– «Керівники гуртків клубів за місцем проживання», куратор Вороніна Г.Л.