Close
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснює навчально-методичну діяльність в асинхронному форматі. Усі матеріали розміщуються на сайті.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 03.11.2017 р.

1. Закінчили повний курс навчання курси підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Хімія. Біологія», (бінарні), куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Фізика. Математика» (бінарні), куратор куратор Попова Т.В., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи» (4-1 класи), «Педагог-майстер» (вища категорія, педагогічні звання), куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Завідувачі ДНЗ» (стаж роботи більше 5 років), куратор Кугуєнко Н.Ф., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Німецька мова» (усі категорії), куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов та літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Захист Вітчизни», «Педагог-фахівець» (І та вища категорії), куратор Армейський О.С., викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Вихователі ГПД» (усі категорії), куратор Вороніна Г.Л., викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Практичні психологи ДНЗ» (усі категорії), куратор Калініна Т.С., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Інформатика», «Педагог-майстер» (вища категорія, педагогічні звання), куратор Табарчук І.В., викладач секції інформатизації та дистанційної освіти.

2. Закінчили І очний тиждень навчання курси підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Початкові класи» (4-1 класи), (Спеціалісти та ІІ), куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Початкові класи» (2-3 класи), «Педагог-фахівець»(І та вища категорії), куратор Лященко В.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі -методисти ДНЗ», (Стаж роботи більше 5 років), куратор Кугуєнко Н.Ф., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі різновікових груп ДНЗ» (усі категорії), куратор Ярмонова Н.С., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Українська мова та література» (Спеціаліст та ІІ), куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Інструктори з фізичної культури» (усі категорії), куратор Дементьєва Т.П., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості.

3. Закінчили повний курс навчання тематичні спецкурси:

– «Психолого –педагогічний супровід дітей з труднощами в навчанні в умовах спеціальної та інклюзивної освіти», куратор Калініна Т.С.;
– «Підготовка учнів до інтелектуальних змагань з хімії», куратор Харченко О.В.;
– «Практика мовленнєвого розвитку дошкільників», куратор Кугуєнко Н.Ф.;
– «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі», куратор Гезей О.М.;
– «Основи алгоритмізації та програмування», куратор Старченко Л.М.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання», куратор Вороніна Г.Л.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО», куратор Булгакова В.Г.;
– «Методика організації військово-спортивної підготовки старшокласників», куратор Армейський О.С.;
– «Сучасна методика розв’язування ключових задач курсу фізики», куратор Попова Т.В.

4. Закінчили І очний тиждень навчання тематичні спецкурси:

– «Використання ІКТ у практиці роботи вчителів початкових класів», Лященко В.М.;
– «Використання ІКТ у практиці роботи вчителів початкових класів», Гезей О.М.;
– «Сучасні виклики екологічних загроз та екологічне виховання підростаючого покоління», куратор Дементьєва Т.П.;
– «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікаційних та художньо-продуктивних компетентностей», куратор Ярмонова Н.С.;
– «Діяльність вчителів щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і дослідницькій роботі на засадах компетентісного підходу», куратор Водолажченко Н.А.;
– «Практика мовленнєвого розвитку дошкільників», куратор Кугуєнко Н.Ф.