Close
Регіональний серпневий науково-методичний марафон – 2022 «До старту Державного стандарту базової середньої освіти»

Розклади навчальних занять з 03.05.2022

Програми занять курсів, фахових та тематичних спецкурсів підвищення кваліфікації (терміни навчання – 03.05 – 17.05.2022):

  • курсів підвищення кваліфікації асистентів учителів ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Складові діяльності асистента вчителя ЗЗСО: загальні та професійні компетентності» (куратор Колісник О.В.);
  • курсів підвищення кваліфікації вихователів груп раннього віку закладів дошкільної освіти з теми «Особливості роботи вихователя групи раннього віку з упровадження Державного стандарту дошкільної освіти в сучасних умовах» (куратор Коченгіна М.В.);
  • курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти за освітньою програмою з теми «Особливості роботи вихователя з упровадження Державного стандарту дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану» (куратор Сосницька Н.П.);
  • курсів підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО з теми «Управлінська діяльність керівника ЗЗСО у контексті реалізації професійного стандарту» (куратор Смирнова М.Є.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО за темою «Розвиток компетентності вчителя з питань формування екологічних знань учнів у нестандартних умовах життя» (куратор Дронова В.М.);
  • курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Професійна компетентність заступника директора з виховної роботи ЗЗСО у контексті вимог сучасності (управлінський аспект)» (куратор Астахова М.С.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Сучасні освітні технології в умовах дистанційного та змішаного навчання інформатики» (куратор Василенко Ю.М.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Професійні компетентності керівника гуртка художньо-естетичного напряму як стратегічний вектор розвитку позашкільної освіти» (куратор Вороніна Г.Л.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Фахова компетентність та професійна майстерність педагога-організатора в умовах освітнього простору НУШ» (куратор Сіваченко І.Г.);
  • курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів за освітньою програмою з теми «Використання освітніх технологій в умовах змішаного та дистанційного навчання» (куратор Коваль О.А.);
  • курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів за освітньою програмою з теми «Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання» (куратор Гезей О.М.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Формування в учнів ключових та предметних компетентностей з української мови та літератури» (куратор Лузан Л.О.).

Програми навчальних занять фахового спецкурсу за напрямом (термін навчання – 03.05 – 17.05.2022):

  • «Фізична культура в початковій школі» (куратор Волкова І.В.).

Програми занять тематичних спецкурсів за темами (термін навчання – 03.05 – 17.05.2022):

  • «Використання освітніх технологій творчого розвитку особистості дитини дошкільного віку в сучасних умовах» (куратор Коваль О.А.);
  • «Діти з особливими освітніми потребами: підтримка в освітньому процесі ЗЗСО» (Байназарова О.О.);
  • «Інтеграція медіаграмотності на уроках галузі «Мистецтво» (куратор Чуркіна В.Г.);
  • «М’які навички учнів: формування на уроках зарубіжної літератури у 5-6 класах» (куратор Водолажченко Н.А.);
  • «Особливості організації та завершення освітнього процесу в ЗДО в умовах запровадження змішаної та дистанційної форм організації освітнього процесу 2021/2022 н.р. (на період дії правового режиму воєнного стану): змішане та дистанційне навчання» (куратор Нечай О.М.);
 • «Психолого-педагогічна підтримка дитини молодшого шкільного віку, яка пережила стрес і горе» для вчителів початкових класів, учителів початкових класів та вихователів ГПД (куратор Заліська О.М.).