Close
Регіональний серпневий науково-методичний марафон – 2022 «До старту Державного стандарту базової середньої освіти»

Розклади навчальних занять з 18.05.2022 року

Програми занять курсів підвищення кваліфікації (термін навчання: 18.05 – 31.05.2022):

  • керівників ЗПО за освітньою програмою з теми «Професійна компетентність керівника ЗПО (директора, заступника директора та методиста) у контексті вимог сучасності (управлінський аспект)» (куратор Астахова М.С.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми: «Складові професійної компетентності учителів географії у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО» (куратор Грінченко О.І.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Підготовка вчителів зарубіжної літератури до реалізації діяльнісно-компетентнісного підходу» (куратор Водолажченко Н.А.);
  • вихователів закладів дошкільної освіти з теми «Використання освітніх технологій у роботі з дошкільниками в сучасних умовах» (куратор Заліська О.М.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Особливості організації навчання математики в умовах сьогодення» (куратор Кравченко З.І.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках мистецтва відповідно до Державного стандарту базової загальної середньої освіти» (куратор Чуркіна В.Г.);
  • учителів початкових класів за освітньою програмою з теми «Освітні технології в роботі вчителя початкових класів та вихователів ГПД у сучасних умовах» (куратор Гезей О.М.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Трудові функції та компетентності практичного психолога ЗДО у контексті професійного стандарту практичного психолога закладу освіти» (куратор Разводова Т.О.);
  • педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Сучасні освітні технології та методика навчання фізики в особливих умовах сьогодення» (куратор Каплун С.В.).

 

Програми навчальних занять фахових спецкурсів (термін навчання: 18.05 – 31.05.2022) за напрямами:

  • «Громадянська освіта» (куратор Астахова М.С.);
  • «Інтегровані курси природничої освітньої галузі у 5 – 6 класах» (куратор Федченко С.Г.).

 

Програми занять тематичних спецкурсів (термін навчання: 18.05 – 31.05.2022): за темами:

  • «Нова українська школа: урок у 5 класі» (куратор Байназарова О.О.);
  • «Як оптимізувати процес формування читацької компетентності молодших школярів в умовах змішаного та дистанційного навчання» (куратор Коченгіна.М.В.);
  • «Педагогіка партнерства: інклюзивний вимір» (куратор Колісник О.В.);
  • «Удосконалення навичок педагогів щодо володіння українською мовою як засобом успішної комунікації» (куратор Лузан Л.О.);
  • «Особливості підготовки старшого дошкільника до навчання в школі в сучасних умовах» (куратор Нечай О.М.);
  • «Організація роботи ЗЗСО в умовах змішаного навчання» (куратор Смирнова М.Є.);
  • «Тренінг як ефективна форма патріотичного виховання» (куратор Вороніна Г.Л.).