Close
Регіональний серпневий науково-методичний марафон – 2022 «До старту Державного стандарту базової середньої освіти»

Розклади навчальних занять з 1.06.2022 року

Програми навчальних занять усіх курсів підвищення кваліфікації (терміни навчання – 01.06 – 15.06.2022):

  • курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з теми «Сучасні освітні тренди в дошкільній освіті» (куратор Заліська О.М.);
  • курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Професійна компетентність заступника директора з виховної роботи ЗЗСО (методичний аспект)» (куратор Астахова М.С.).
  • курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти за освітньою програмою з теми «Особливості роботи вихователя ЗДО з упровадження Державного стандарту дошкільної освіти» (куратор Сосницька Н.П.);
  • курсів підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО з теми «Управлінська діяльність керівника ЗЗСО у контексті реалізації професійного стандарту» (куратор Смирнова М.Є.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Нові орієнтири в освіті: діяльнісно-компетентнісний підхід до навчання зарубіжної літератури» (куратор Водолажченко Н.А.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Сучасні освітні технології навчання історії в умовах дистанційного та змішаного формату» (куратор Китиченко С.О.);
  • курсів підвищення кваліфікації логопедів закладів освіти за освітньою програмою з теми «Складові діяльності логопедів закладів освіти: загальні та професійні компетентності» (куратор Колісник О.В.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Як зробити навчання математики цікавим і продуктивним» (куратор Кравченко З.І.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів ЗЗСО та вихователів пансіонів за освітньою програмою з теми «Формування ціннісних орієнтацій учнів і вихованців в умовах освітнього простору НУШ» (куратор Сіваченко І.Г);
  • курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів за освітньою програмою з теми «Сучасні освітні тренди в початковій освіті» (куратор Коваль О.А.);
  • курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів за освітньою програмою з теми «Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів за Державним стандартом» (куратор Гезей О.М.);
  • курсів підвищення кваліфікації практичних психологів ЗЗСО за освітньою програмою з теми «Технології створення корекційно-розвиткових програм в умовах інклюзивного простору НУШ» (куратор Разводова Т.О.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Формування конкурентноспроможної особистості на уроках української мови та літератури в НУШ» (куратор Лузан Л.О.);
  • курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою з теми «Сучасні освітні технології в умовах дистанційного та змішаного навчання фізичної культури» (куратор Волкова І.В.);
  • курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів за освітньою програмою з теми «Упровадження інноваційних технологій у роботі шкільної бібліотеки» (куратор Астахова М.С.);

 

Програми навчальних занять тематичних спецкурсів підвищення кваліфікації (терміни навчання – 01.06 – 15.06.2022):

  • «НУШ: інтеграція предметів «Образотворче мистецтво» та «Трудове навчання» (куратор Чуркіна В.Г.);
  • «Цифровий простір навчання природничо-математичних дисциплін» (куратор Дронова В.М.);
  • «Посилення наступності між дошкільною та початковою освітою в сучасних умовах» для вчителів початкових класів, учителів початкових класів та вихователів ГПД (куратор Коченгіна М.В.);
  • «Педагогічна підтримка дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної групи ЗДО» для педагогічних працівників ЗДО (куратор Заліська О.М.);
  • «Харківщинознавство в початковій школі як засіб патріотичного виховання» (куратор Сосницька Н.П.);
  • «Ефективні практики формування соціально-громадянської компетентності дошкільників» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (куратор Нечай О.М.).

 

Програми навчальних занять фахових спецкурсів за напрямами (термін навчання – 01.06 – 15.06.2022):

  • «Географія» за Державним стандартом базової середньої освіти» (куратор Грінченко О.І.);
  • «Навчання інформатики в Новій українській школі» (куратор Василенко Ю.М.).