Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

ПЛАН науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на 2019 рік

Модуль 1
Інформаційно-методичний

1. Графік проведення індивідуальних консультацій методичними працівниками КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
2. Перелік Шкіл педагогічних працівників
3. Перелік педагогічних майстерень педагогічних працівників
4. Перелік педагогічних творчих клубів (ПТК) педагогічних працівників
5. Перелік тимчасових творчих колективів (ТТК) педагогічних працівників
6. Перелік методичних марафонів для педагогічних працівників
7. Перелік методичних кластерів
8. Перелік стартапів

Модуль 2
Організаційно-методичний

9. Міжнародні та Всеукраїнські науково-методичні заходи
10. Основні обласні науково-методичні заходи з педагогічними працівниками
11. Обласні масові заходи з учнями

Модуль 3
Науково-методичний

12. Тематичні науково-методичні заходи для різних категорій педагогічних працівників
13. Адресна методична допомога педагогічним працівникам
14. План проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2019 році
15. Дослідно-експериментальна діяльність всеукраїнського та регіонального рівнів у закладах освіти Харківської області
15.1. Всеукраїнський рівень
15.2. Регіональний рівень
16. Програми роботи Шкіл педагогічних працівників
16.1. Школа молодого методиста, завідувача районного (міського, ОТГ) методичного кабінету (центру)
16.2. Школа молодого директора закладу загальної середньої освіти
16.3. Школа директора опорного закладу загальної середньої освіти
16.4. Школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти
16.5. Школа молодого заступника директора з виховної роботи закладу загальної середньої освіти
16.6. Школа молодого керівника закладу дошкільної освіти
16.7. Школа управління інклюзивним закладом освіти
16.8. Школа молодого методиста закладу позашкільної освіти «Сучасний вектор розвитку професійної компетентності методиста закладу позашкільної освіти»
16.9. Школа молодого фахівця – учителя основ здоров’я
16.10. Школа педагога-новатора «Створення Інтернет-спільноти вчителів географії»
16.11. Відкрита школа «Інклюзивна освіта» (у формі вебінарів)
16.12. Школа моніторингу якості дошкільної освіти
16.13. Школа моніторингу якості загальної середньої освіти
16.14. Школа молодого фахівця психологічної служби
16.15. Школа-майстерня за програмою виховних заходів із питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»
16.16. Школа бібліотекознавця
17. Програми роботи педагогічних майстерень педагогічних працівників
17.1. Педагогічна майстерня «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» для вчителів української мови та літератури
17.2. Педагогічна майстерня «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» для вчителів математики
17.3. Педагогічна майстерня «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» для вчителів історії
17.4. Педагогічна майстерня «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» для вчителів англійської мови
17.5. Педагогічна майстерня «Індивідуальний підхід до навчання при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання»
17.6. Педагогічна майстерня «Використання арт-методів за напрямами практичної діяльності»
17.7. Педагогічна майстерня «Підвищення якості консультативного напряму діяльності практичного психолога закладу загальної середньої освіти»
17.8. Педагогічна майстерня «Упровадження SТЕМ (STREAM)-технологій в освітній процес закладу позашкільної освіти»
18. Програми роботи педагогічних творчих клубів педагогічних працівників (ПТК)
18.1. ПТК «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи закладів загальної середньої освіти»
19. Програми роботи тимчасових творчих колективів педагогічних працівників (ТТК)
19.1. ТТК «Форми та методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво»
19.2. ТТК «Реалізація нових навчальних програм предметів «Трудове навчання» і «Технології» в умовах Нової української школи»
19.3. ТТК «Формування ключових компетентностей учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни» та в позаурочний час»
19.4. ТТК «Інтегрований підхід у навчанні молодших школярів»
19.5. ТТК «Базові навички медіатора служби порозуміння закладу освіти. Ефективне вирішення конфліктів мирним шляхом»
19.6. ТТК «Навчання і виховання здобувачів дошкільної та початкової освіти через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку»
19.7. ТТК «Розвиток інноваційних ідей Нової української школи в умовах наступності між дошкільною та початковою освітою: дослідження, методичний супровід»
20. Програми методичних марафонів
20.1. Методичний марафон «Нова українська школа: виховання на цінностях»
20.2. Методичний марафон «Інклюзивна освіта: крокуємо разом»
21. Програми роботи методичних кластерів
21.1. Методичний кластер «Інтегроване навчання – пазл Нової української школи»
21.2. Методичний кластер «Інтеграція змістових ліній предмета «Основи здоров’я» з іншими навчальними предметами та проектною діяльністю»
21.3. Методичний міні-кластер «Пілотуємо Державний стандарт початкової освіти»
22. Програми стартапів
22.1. Стартап «STEM-освіта Харківщини»
22.2. Стартап «Інклюзивна технологія «Коло друзів»

ІV. Участь КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» в освітніх проектах у 2019 році
1. Участь КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» в Міжнародних програмах і проектах у 2019 році
2. Регіональні освітні проекти
3. Регіональний освітній проект «Модернізація змісту та форм підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання в закладах загальної середньої освіти»

V. План підготовки науково-методичних видань і рекомендацій