Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Основні курси підвищення кваліфікації на 2023 рік

КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 1. Керівник Нової української школи

 2. Проєктування стратегії розвитку сучасного ЗЗСО як професійна здатність новопризначеного керівника

 3. «Професійний стандарт керівника (директора) закладу дошкільної освіти: шляхи імплементації в складних умовах»

 4. Сучасні освітні тренди в професійній діяльності заступника директора з виховної роботи закладу загальної середньої освіти

 5. Розвиваємо професійну компетентність керівника (директора, заступника директора, методиста) закладу позашкільної освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 1. «Освітній процес у закладах дошкільної освіти в сучасних умовах»

 2. «Особливості роботи вихователя групи раннього віку з упровадження Державного стандарту дошкільної освіти в сучасних умовах»

 3. «Особливості роботи музичного керівника в умовах упровадження Державного стандарту дошкільної освіти»

 4. Сучасні технології в роботі інструктора з фізичної культури закладів дошкільної освіти

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

для вчителів початкових класів та вихователів ГПД

 1. «Якісна інклюзивна освіта в початковій школі в сучасних умовах»

 2. «НУШ: формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів як ресурс підвищення якості освіти»

 3. «Шляхи забезпечення наступності між початковою та базовою школою»

 4. «НУШ: Компетентнісно зорієнтоване навчання в початковій школі»

 5. «Освітні технології в роботі вчителя початкових класів та вихователя ГПД в сучасних умовах»

 6. «Особливості роботи вихователя ГПД в сучасних умовах»

 7. Реалізація діяльнісного підходу в початковій школі в сучасних умовах

 8. Професійний стандарт учителя: загальні та професійні компетентності вчителя початкових класів Нової української школи

 9. «Професійні компетентності вчителя початкових класів для навчання математики в НУШ»

для вчителів / викладачів базової середньої освіти / професійної (професійно-технічної) освіти / фахової передвищої освіти, які викладають такі предмети:  

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

 1. «НУШ: проєктування освітньої діяльності з української мови та літератури у 5-6 класах»

 2. «Технології дистанційного навчання української мови і літератури»

 3. «Професійна компетентність вчителя як основа для формування в учнів ключових та предметних компетентностей на уроках української мови та літератури»

 4. НУШ: інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. «НУШ: особливості вивчення зарубіжної літератури у 5-6 класах»

 2. «Професійна компетентність вчителя як основа для формування в учнів ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури»

 3. «Особливості дистанційного навчання зарубіжної літератури у 2022-2023 навчальному році»

 4. «НУШ: інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5 клас»

ІНОЗЕМНА МОВА

 1. «Формування в учнів ключових та предметних компетентностей на уроках англійської мови»

 2. «Формування в учнів ключових та предметних компетентностей на уроках англійської мови в умовах дистанційного навчання»

 3. «Особливості організації дистанційного навчання німецької мови»

 4. «Особливості організації змішаного та дистанційного навчання французької мови»

МАТЕМАТИКА

 1. «Як зробити навчання математики цікавим і продуктивним в 5-6 класах»

 2. «Особливості організації навчання математики в дистанційному форматі»

ІНФОРМАТИКА

 1. «Складові професійної компетентності учителя інформатики у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО»

 2. Сучасні освітні технології в умовах дистанційного та змішаного навчання інформатики

ХІМІЯ / БІОЛОГІЯ / ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ

 1. «Особливості організації навчання хімії в дистанційному форматі»

 2. «Сучасні підходи до навчання біології в базовій та старшій школі»

 3. «Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів з біології та хімії: інноваційні підходи»

 4. «Реалізація змісту модельних програм інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» природничої освітньої галузі у 5-6 класах»

 5. Інтегрований курс «Природничі науки» в освітньому процесі у 5-6 класах НУШ

ФІЗИКА / АСТРОНОМІЯ

 1. «Технології навчання фізики та астрономії в дистанційному форматі»

ІСТОРІЯ / ПРАВОЗНАВСТВО

 1. «Складові професійної компетентності учителів (викладачів) історії у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО»

 2. «Практика використання сучасних освітніх технологій навчання історії в дистанційному форматі»

 3. «Практика використання сучасних освітніх технологій навчання правознавства в дистанційному форматі»

 4. Практика використання сучасних освітніх технологій навчання історії та географії в дистанційному форматі

ГЕОГРАФІЯ / ЕКОНОМІКА / ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

 1. «Формування в учнів ключових та предметних компетентностей з географії відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти»

 2. «Моделювання освітньої діяльності з географії, економіки та фінансової грамотності у Новій українській школі»

ЗАХИСТ УКРАЇНИ

 1. «Нові акценти в роботі вчителя предмета «Захист України» («Основи медичних знань») в умовах воєнного стану»

 2. «Нові акценти в роботі вчителя предмета «Захист України» в умовах воєнного стану»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 1. «Загальні та професійні компетентності вчителя фізичної культури у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО»

 2. «Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Фізична культура. 5-6 класи НУШ»

 3. «Загальні та професійні компетентності вчителів (викладачів) фізичної культури та предмету «Захист України» у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО»

МИСТЕЦТВО

 1. «Сучасні освітні технології в умовах дистанційного навчання музичного мистецтва»

 2. «Сучасні технології в умовах дистанційного навчання образотворчого мистецтва»

 3. «Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Мистецтво. 5 -6 клас НУШ»

 4. «Загальні та професійні компетентності учителя мистецтва у контексті професійного стандарту вчителя ЗЗСО»

ТЕХНОЛОГІЇ

 1. «Сучасні освітні технології на уроках трудового навчання і технологій: нові можливості дистанційного навчання»
 2. «Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Технології. 5-6 класи НУШ»
 3. Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Технології. 5-6 класи НУШ

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

 1. «Особливості роботи керівника гуртка науково-технічного та дослідно-експериментального напрямів в умовах дистанційного навчання»

 2. «Актуальні питання реалізації компетентнісного підходу в роботі керівника гуртка туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, військово-патріотичного та фізкультурно-спортивного напрямів як стратегічний вектор розвитку позашкільної освіти»

 3. «Особливості роботи керівника гуртка художньо-естетичного напряму в умовах дистанційного навчання»

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 1. «Розвиваємо професійну компетентність шкільного бібліотекаря»

 2. «Складові діяльності соціального педагога ЗЗСО в умовах воєнного стану та дистанційного навчання»

 3. «Професійна діяльність асистента вчителя ЗЗСО в умовах воєнного стану та дистанційного навчання»

 4. «Актуальні питання роботи вихователя та спеціального педагога спеціальних закладів освіти»

 5. «Актуальні питання роботи логопедів закладів освіти в умовах воєнного стану»

 6. «Трудові функції та компетентності практичного психолога ЗЗСО у контексті професійного стандарту психолога закладу освіти»

 7. Актуальні питання роботи вихователя санаторних шкіл та закладів спеціалізованої освіти

 8. «Сучасні технології виховання в умовах розбудови Нової української школи (для педагогів-організаторів ЗЗСО