Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Нове видання

Діагностувальні роботи з математики. 3-4 класи (за підручником С. Скворцової, О. Онопрієнко): навчально-методичний посібник / О.М.  Гезей; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2022. – 109 с.

 

Посібник містить витяги з нормативних документів і авторські методичні рекомендації щодо розроблення та проведення діагностувальних робіт із математики в 3-4  класах. Використано комплексне вирішення підготовки та розроблення матеріалів на засадах компетентнісного підходу: визначено зміст навчання, розроблено рефлексивні таблиці до кожної теми, орієнтовні тематичні діагностувальні роботи, а також бланки оцінювання.

Зміст відповідає чинним нормативним вимогам щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів, їх фіксації на носіях зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу.

Видання призначено для вчителів початкових класів, заступників директорів із навчально-виховної роботи, методистів, консультантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти, а також для студентів педагогічних вишів і зацікавлених батьків.