Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Електронне видання «Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти»

Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти [Електронне видання] / І.В. Капустін, Т.М. Голтяй, С.С. Євтушенко, О.О. Мілаш, к. пед. н.; за заг. ред. А.С. Остапенко. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2022. – 314 с.

 

Видання містить аналітичні матеріали за підсумками регіонального моніторингового дослідження забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, що проводилося з вересня 2021 року по лютий 2022 року в 45 територіальних громадах області та передбачало комплексне дослідження критеріїв та індикаторів освітніх і управлінських процесів у закладах освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

У видання включено аналіз результатів самооцінювання керівниками закладів освіти зазначених індикаторів та анкетування учасників освітнього процесу. Із метою виявлення ризиків, що заважають реалізації цілей освітньої і управлінської діяльності в закладах застосовано ризико-орієнтований підхід.

Матеріали можуть бути використані директорами, консультантами Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівниками дошкільної та загальної середньої освіти для вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.