Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

22 листопада в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Центром інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної світи» проведено Інтернет-семінар у режимі ЧАТу «Обговорення питань щодо проведення сорок дев’ятої обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», що відбудеться 25 – 27 грудня 2017 року за темою «Здоров’язбережувальний освітній простір – основа становлення соціально активної особистості».

Учасники ЧАТу ознайомилися з порядком проведення виставки та умовами участі в ній, обговорили питання щодо вдосконалення організації проведення виставок.

У Інтернет-семінарі взяли участь 32 особи.


Центром практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя проведено інтерактивне спілкування тимчасового творчого колективу (ТТК) «Педагогіка партнерства в діяльності соціального педагога щодо захисту прав дітей».

Метою зустрічі стало удосконалення шляхів реалізації основних видів діяльності соціального педагога в закладах загальної середньої освіти з питань захисту прав дітей соціально-вразливих категорій на засадах педагогіки партнерства. Учасники працювали над змістом методичних матеріалів, що стануть практичним інструментом у діяльності фахівця психологічної служби.

У засіданні взяли участь 7 осіб.