Close

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 15 (2 поверх).

731-50-52

e-mail: nova_gromada@ukr.net

Остапенко Алла Сергіївна

Завідувач Центру

          Забезпечує планування організаційно-методичної роботи Центру громадянського виховання. Організовує методичний супровід дошкільної освіти, громадянського, патріотичного, фізичного, художньо-естетичного, трудового виховання та викладання предметів художньо-естетичного циклу, «Російська мова», «Зарубіжна література», (інтегрований курс «Література»), «Захист Вітчизни», «Фізична культура», «Трудове навчання (технології)». Контролює планування й проведення методистами Центру семінарів, тренінгів, науково-методичних та науково-практичних конференцій для керівників Р(М)МО педагогічних працівників відповідних категорій, методистів Р(М)МК. 

          Організовує розробки методичних рекомендацій, посібників, інших матеріалів фахівцями Центру з планування й організації виховної роботи, дошкільної освіти та покращення навчально-виховного процесу на уроках предметів художньо-естетичного циклу, «Російська мова», «Зарубіжна література», (інтегрований курс «Література»), «Захист Вітчизни», «Фізична культура», «Трудове навчання (технології)» і надання індивідуальної консультативної допомоги, вивчення та поширення ефективного педагогічного досвіду.

e-mail: alla0102@ukr.net

Капустіна Наталія Олександрівна

методист

           Здійснює науково-методичний супровід навчально-виховної діяльності дошкільних навчальних закладів. Здійснює аналіз стану програмно-методичного та навчально-дидактичного забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах. Розробляє рекомендації щодо покращення стану програмно-методичного та навчально-дидактичного забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах, реалізації варіативної складової Базового компонента в дошкільних навчальних закладах та організації роботи консультативних центрів для батьків дітей дошкільного віку та осіб, які їх заміняють. Працює з такими категоріями: методистами Р(М)МК(Ц), які здійснюють супровід дошкільної освіти, керівниками Р(М)МО вихователів-методистів, вихователів, вихователів ГРВ, музичних керівників, учителів-логопедів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури ДНЗ та педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів. Формує банк даних з окресленого напрямку, здійснює аналіз даних.

Назарчук Іван Іванович

методист 

          Здійснює навчально-методичну та науково-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналіFFзму педагогічної майстерності вчителів освітньої галузі «Технології» (трудового навчання і технології) загальноосвітніх навчальних закладів у міжатестаційний період. Працює з такими категоріями педагогічних працівників: методисти Р(М)МК(Ц), які здійснюють супровід предметів «Трудове навчання і «Технології», керівники Р(М)МО учителів предметів «Трудове навчання», «Технології». Формує банк даних з окреслених напрямів, здійснює аналіз даних. Здійснює аналіз стану програмно-методичного та навчально-дидактичного забезпечення предметів «Трудове навчання», «Технології», надає консультативну допомогу з питань трудового навчання.

Прасол Ірина Олександрівна

методист вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»

          Здійснює науково-методичний супровід.

Ротфорт Діана Вікторівна

методист, кандидат педагогічних наук

e-mail: dianarotfort@gmail.com

Сіваченко Інеса Геннадіївна

методист 

          Здійснює науково-методичний супровід виховної роботи, спрямований на підвищення професіональної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у міжатестаційний період. Працює з такими категоріями: керівники Р(М)МО класних керівників, координатори учнівського самоврядування, заступники директорів з виховної роботи ЗНЗ, методисти з виховної роботи Р(М)МК(Ц).

         Формує банк даних з окресленого напряму, здійснює аналіз даних. 

          Веде консультаційну, організаційну, методичну роботу у сфері виховання. Розробляє методичні рекомендації. 

          Здійснює моніторинг і оцінку стану виховної роботи; вивчає, аналізує результативність виховної роботи класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

          Вивчає, узагальнює та розповсюджує ефективний педагогічний досвід класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів Харківської області.