Close
До уваги відвідувачів! Продовжується робота над новим сайтом, тому можуть мати місце окремі недоречності

Основні завдання діяльності

  1. Розробка та модернізація навчальних програм кваліфікації з метою поглиблення рівня науково-теоретичних знань та практичних навичок у галузі ІКТ педагогічних працівників всіх категорій.
  2. Здійснення навчального процесу під час підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів щодо розвитку умінь та навичок використання сучасних ІКТ та формування ІК-компетентності.
  3. Забезпечення методичного супроводження викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.
  4. Впровадження технологій дистанційного навчання у систему післядипломної педагогічної освіти.

Концепція діяльності полягає у розробці організаційно-педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної компетентності сучасного педагога.

 

Основні напрями діяльності

  • Навчальна діяльність: формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників всіх категорій; проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників всіх категорій за темами, пов’язаними з опануванням та використанням ІКТ; супроводження освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання
  • Наукова діяльність: робота викладачів та методистів над темою «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників у системі неперервної педагогічної освіти». 
  • Навчально-методична  діяльність: розробка навчальних програм підвищення кваліфікації та програм спецкурсів; підготовка методичних рекомендацій та методичних посібників; апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти; надання педагогічним працівникам методичної допомоги щодо планування, проектування, розробки та супроводження курсів для дистанційного навчання..
  • Організаційна  діяльність: супроводження викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах; підготовка та проведення семінарів з вчителями інформатики та інших предметів для поглиблення знань з окремих питань галузі ІКТ; організація навчання груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.
Папернова Тетяна Валеріївна

Завідувач кафедри

Табарчук Ірина Вікторівна

викладач

Василенко Юлія Миколаївна

викладач

Хворостенко Ірина Ігорівна

методист 

Никитинська Світлана Миколаївна

методист