Close

Основні напрями:

— Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку.

— Науково-методична та інформаційна підтримка педагогів і фахівців навчальних закладів, що реалізують програми навчання і корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

— Вивчення, узагальнення та поширення досягнень світової і вітчизняної педагогічної науки в галузі викладання спеціальної педагогіки, спеціальної, вікової психології, логопедії, нейропсихології та інших.

— Залучення нових навчально-виховних закладів до експериментальних педагогічних проектів інклюзивного навчання і виховання дітей з особливостями у розвитку.

Освітню діяльність секція здійснює за такими напрямами підвищення кваліфікації педагогічних працівників: соціальні педагоги, практичні психологи ЗНЗ та ДНЗ, логопеди, вихователі ЗОШ-інтернатів, корекційні психопедагоги (олігофренопедагоги), сурдопедагоги, тифлопедагоги.

Контакти:

61129, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 32 (2 поверх).

720-93-77

e-mail: inklusiv13@gmail.com

Калініна Тетяна Станіславівна

Керівник секції, старший викладач, кандидат психологічних наук, практичний психолог, дефектолог, серед основних напрямів професійної діяльності є питання формування професійної компетентності корекційних педагогів в курсовий та міжкурсовий періоди.

Куратор програми курсів підвищення кваліфікації на 2016-2017н.р.: практичні психологи ЗНЗ та ДНЗ, логопеди, вихователі ЗОШ-інтернатів.

Науковий керівник програми експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Проектування багаторівневого освітнього середовища навчально-виховного комплексу як умова формування життєвої компетентності вихованців з особливими освітніми потребами на 2016 – 2018 рр.» 2016 р.

За 2012-2017 н.р. опубліковано у наукових фахових виданнях 30 наукових праць, розроблено 7 освітніх програм з підвищення кваліфікації та 6 програм тематичних спецкурсів для педагогічних працівників.

e-mail: Kalinina16@gmail.com

Чуркіна Вікторія Григорівна

Доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства, зі спеціальності теорія та історія культури, магістр «Управління навчальним закладом».

Куратор програми курсів підвищення кваліфікації на 2016-2017н.р. для вчителів за напрямом «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво та художня культура», «Мистецтво».

Коло наукових інтересів: тенденцій розвитку світової культури, сучасне мистецтво; сучасні тенденції глобалізації культури в контексті традицій та новацій; цінності особистості, синергетика, управління НЗ, артпедагогіка.

Опубліковано у наукових фахових виданнях 80 наукових праць (за 2012-2017 н.р. 40 наукових праць, посібники у співавторстві «Професійна етика вчителя» (2015), посібник «Мистецтво» (2016), посібник «Мистецтво» 8 клас (2016).

e-mail: vikalira@ukr.net

Александрова Надія Олександрівна

Лаборант, забезпечує ведення та технічне оформлення ділової документації структурного підрозділу.

e-mail: inklusiv13@gmail.com