Close
До уваги відвідувачів! Продовжується робота над новим сайтом, тому можуть мати місце окремі недоречності

Основні завдання діяльності

  1. Актуалізація для слухачів курсів підвищення кваліфікації пріоритетних завдань сучасної мовно-літературної та іншомовної освіти.
  2. Донесення до слухачів суті сучасних тенденцій розвитку освіти, пріоритетів, що мають значення у шкільному навчанні; сприяння переосмисленню ролі вчителя як фасилітатора.
  3. Розробка та модернізація освітніх програм кваліфікації з метою оновлення, доповнення, розширення, розвитку теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня кваліфікації педагогів, оволодіння ними сучасними методами розв’язання професійно-педагогічних завдань для підвищення якості освіти.
  4. Здійснення навчального процесу під час підвищення кваліфікації вчителів-філологів, орієнтованого на підвищення рівня обізнаності слухачів курсів за напрямами «Українська мова та література», «Зарубіжна література та російська мова», «Іноземна мова» щодо використання активних та інтерактивних методів і прийомів, ІКТ та освітніх Інтернет-ресурсів у викладанні предметів.


Основні напрями діяльності:.


  • Навчальна діяльність: підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, учителів зарубіжної літератури та російської мови, вчителів іноземних мов; проведення практико орієнтованих навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації вчителів-філологів.
  • Наукова діяльність: робота викладачів кафедри над темою «Системний підхід у формуванні та розвитку професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у сучасному інноваційному освітньому середовищі».
  • Навчально-методична діяльність: розробка та модернізація освітніх програм підвищення кваліфікації та програм спецкурсів; підготовка методичних рекомендацій та методичних посібників; надання вчителям-філологам методичної допомоги щодо реалізації пріоритетних завдань сучасної мовно-літературної та іншомовної освіти.
  • Організаційна діяльність: супроводження викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури та російської мови, іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах; підготовка та проведення семінарів з вчителями-філологами для поглиблення знань з окремих питань, що стосуються галузі «Мови і літератури», використання ІКТ у професійній діяльності та впровадження медіаосвіти.


Дегтярьова Галина Анатоліївна

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

Ярещенко Артур Петрович

Професор кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат філологічних наук, доцент, професор

Ганіна Неля Василівна

старший викладач

Булгакова Вікторія Георгіївна

Доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук

Лузан Людмила Олександрівна

Доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук

Казачінер Олена Семенівна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Водолажченко Наталія Анатоліївна

викладач

Власенко Галина Миколаївна

лаборант