Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації
13 січня розпочався ІІ (регіональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

Мета діяльності Відділу полягає в організаційному супроводі курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у сфері освіти області за різними напрямами.

Завдання Відділу:

  • вивчення й узагальнення замовлень від місцевих органів управління у сфері освіти та закладів освіти; формування планів-графіків підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у сфері освіти області;
  • складання й координація розкладів навчальних занять; контроль за їх виконанням;
  • організація навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації в Центрі професійного розвитку працівників освіти Академії;
  • координація діяльності з кафедрами Академії щодо оперативного організаційно-методичного забезпечення навчального процесу;
  • облік виконання планових обсягів навчальної роботи викладачів згідно з Положенням «Про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до затвердженого у встановленому порядку аудиторного та позааудиторного навантаження викладачів;
  • ведення документації Відділу відповідно до затвердженої номенклатури справ;
  • оформлення й облік свідоцтв і сертифікатів про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у сфері освіти за різними напрямами і формами навчання.

Контакти:

61129, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 17; 18 (1 поверх).

720-90-69 — кабінет 19

720-91-77 — кабінет 17, 18

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Папернова Тетяна Валеріївна

Завідувач відділу

720-90-69

e-mail: papernova@gmail.com

Кияшко Оксана Костянтинівна

методист

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Курочка Алла Борисівна

провідний фахівець

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Гришанова Тетяна Іванівна

діловод

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Герасимова Людмила Григорівна

провідний фахівець

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Гулаков Руслан Сергійович

методист

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com

Гулакова Марина Сергіївна

методист

720-91-77

e-mail: nv.kvnz.hano@gmail.com