Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 05.04.2019 р.

1. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Хімія. Біологія» – 31 особа, куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Методисти ЗПО» – 28 осіб, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Англійська мова» – 21 особа, куратор Казачінер О.С., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Керівники гуртків» (художньо-естетичний напрям) – 23 особи, куратор Вороніна Г.Л., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
– «Вихователі ЗДО» – 26 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Початкові класи» (2-3) – 19 осіб, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук.

2. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Розв’язування ключових задач курсу біології» – 27 осіб, куратор Дронова В.М.;
– «Практична медіаграмотність як складова професійної компетентності педагогів» – 26 осіб, куратор Астахова М.С.;
– «Навчання школярів іноземних мов в умовах інклюзивного освітнього середовища» – 21 особа;
– «Педагогіка партнерства в контексті Нової української школи» – 20 осіб, куратор Вороніна Г.Л.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 20 осіб, куратор Коваль О.А.;
– «Формування основ медіагромотності та критичного мислення в учнів початкової школи – 19 осіб, куратор Ротфорт Д.В.;
– «Використання артметодів у корекційно-розвивальній роботі» – 24 особа, куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук.

3. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Історія. Правознавство» – 28 осіб, куратор Дух Л.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Українська мова та література» – 19 осіб, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 22 особи, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Захист Вітчизни. Фізична культура» – 33 особи, куратор Вороніна Г.Л., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
– «Вихователі ЗДО» –25 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі ЗДО» – 24 особи, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання.

4. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Практична медіаграмотність як складова професійної компетентності педагогів» – 28 осіб, куратор Дух Л.І.;
– «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 19 осіб, куратор Булгакова В.Г.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 21 особа, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Методика організації військово-патріотичного виховання старшокласників» – 30 осіб, куратор Вороніна Г.Л.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 25 осіб, куратор Гезей О.М.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 24 особи, куратор Ярмонова Н.С.;