Close

Інтерактивне спілкування ТТК «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес НУШ»

6 вересня 2018 року в КВНЗ «ХАНО» відбулося інтерактивне спілкування тимчасового творчого колективу (ТТК) «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес нової української школи» за темою «Здоров’язбережувальні та оздоровчі технології в роботі вчителя та класного керівника в урочний та позаурочний час» для учителів основ здоров’я, тренерів превентивних програм, класних керівників, практичних психологів.

Під час роботи учасники ТТК ознайомилися із сучасними особистісно орієнтованими педагогічними технологіями, формами і методами освітньої діяльності, спрямованими на задоволення базових потреб учнів, центрованих на збереження та розвиток здоров’я, побудованих на принципах партнерства і компетентнісної освіти; проаналізували власні напрацювання щодо застосування здоров’язбережувальних та оздоровчих технологій у створенні безпечного освітнього простору для дітей.

У заході взяли участь 18 педагогічних працівників.