Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 12.10.2018 р.

1. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Педагоги-організатори ЗЗСО» – 35 осіб, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Українська мова та література» – 32 осіб, куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти» – 23 особи, куратор Шамшура І.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти
– «Вихователі ЗДО» – 33 особи, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Керівники гуртків (художньо-естетичний напрям)» – 32 особи, куратор Болдарь Г.Є., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат юридичних наук, доцент.

2. Закінчили навчання слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Громадянська освіта (додаткові короткотривалі курси)» – 24 особи, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук.

3. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 34 особи, куратор Ярещенко Л.В.
– «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 30 осіб, куратор Дегтярьова Г.А.;
– «Педагогіка партнерства в умовах співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї дитини» – 33 особи, куратор Коченгіна М.В.;
– «Добрі практики розвитку особистості дитини раннього та дошкільного віку» – 22 особи, куратор Шамшура І.А.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 32 особи, куратор Болдарь Г.Є.

4. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Логопеди. Сурдопедагоги» – 40 осіб, куратор Лиско О.О, викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Інформатика» – 29 осіб, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 27 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Англійська мова» – 27 осіб, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Математика» – 33 особи, куратор Попова Т.В., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи» (4-1 кл.) – 32 особи, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Географія» – 34 особи, куратор Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

5. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Корекційно-розвивальна робота при аутизмі» – 39 осіб, куратор Лиско О.О.;
– «Моделювання професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти» – 32 особи, куратор Коваль О.А.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 25 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО» – 22 особи, куратор Лузан Л.О.;
– «Викладання основ геології у курсі шкільної геології» – 33 особи, куратор Грінченко О.І;
– «Методичні та організаційні особливості підготовки учнів до ЗНО з математики» – 33 особи, куратор Попова Т.В.;
– «Основи алгоритмізації та програмування» – 22 особи, куратор Старченко Л.М.