Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 01.10.2018 р.

1. Розпочинають навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Українська мова та література» – 35 осіб, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 28 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Англійська мова» (заклади дошкільної освіти та початкові класи) – 21 особа, куратор Булгакова В.Г, доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Керівники гуртків (науково-технічний та експериментально-дослідний напрями» – 23 особи, куратор Болдарь Г.Є., старший викладач кафедри виховання й розвитку осбистості, кандидат юридичних наук, доцент;
– «Початкові класи (4 – 1)» – 32 особи, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі різновікових груп закладів дошкільної освіти» – 24 особи, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання;
– «Вихователі ЗДО» – 33 особи, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук.

2. Розпочинають навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 34 особи, куратор Лузан Л.О.;
– «Діяльність учителя щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і дослідницькій роботі на засадах компетентісного підходу» – 29 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 21 особа, куратор Болдарь Г.Є.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 21 особа, куратор Булгакова В.Г.;
– «Методологічні основи навчання в 1-му класі за новим Державним стандартом початкової освіти» – 32 особи, куратор Коваль О.А.;
– «Педагогіка партнерства в умовах співпраці закладу дошкільної освіти та сім`ї дитини» – 33 особи, куратор Ротфорт Д.В.;
– «Педагогіка партнерства в умовах співпраці закладу дошкільної освіти та сім`ї дитини» – 24 особи, куратор Ярмонова Н.С.

3. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Історія» – 34 особи, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Біологія. Хімія» – 37 осіб, куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Захист Вітчизни. Фізична культура» – 24 особи, куратор Вороніна Г.Л., завідувач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
– «Трудове навчання» – 38 осіб, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Початкові класи. Вихователі ГПД» – 24 особи, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Завідувачі ЗДО» – 28 осіб, куратор Шамшура І.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Мистецтво» – 35 осіб, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства.

4. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 34 особи, куратор Ярещенко Л.В.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 35 осіб, куратор Чуркіна В.Г.;
– «Інтеграція Харківщинознавства в навчальні предмети початкової школи» – 26 осіб, куратор Гезей О.М.;
– «Моделювання професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти» – 28 осіб, куратор Шамшура І.А.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 23 особи, куратор Вороніна Г.Л.;
– «Викладання предмета «Фінансова грамотність» – 34 особи, куратор Китиченко С.О.;
– «Підготовка учнів до інтелектуальних змагань з хімії» – 28 осіб, куратор Харченко О.В.