Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 27.09.2018 р.

1. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Фізика» – 31 особа, куратор Каплун С.В., завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
– «Фізична культура» – 35 осіб, куратор Болдарь Г.Є., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат юридичних наук, доцент;
– «Заступники директорів ЗЗСО з НВР» – 28 осіб, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Початкові класи» (4 – 1 класи) – 35 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Початкові класи» (2 – 3 класи) – 31 особа, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Українська мова та література» – 29 осіб, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури.

2. Закінчили навчання слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Природознавство» – 35 осіб, куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Інформатика» – 24 особи, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті;
– «Керівники гуртків» – 21 особа, куратор Вороніна Г.Л., завідувач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
– «Громадянська освіта» – 31 особа, куратор Дух Л.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

3. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Розвиток комунікативного потенціалу» – 27 осіб, куратор Лузан Л.О.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 34 особи, куратор Болдарь Г.Є.;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 27 осіб, куратор Китиченко С.О.;
– «Використання ІКТ у практиці вчителів початкових класів» – 34 особи, куратор Гезей О.М.;
– «Організація навчання природничо-математичних дисциплін засобами ІКТ» – 30 осіб, куратор Каплун С.В.;
– «Використання ІКТ у практиці вчителів початкових класів» – 29 осіб, куратор Ротфорт Д.В.

4. Закінчили навчання з метою підготовки до роботи за Концепцією «Нова українська школа» (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 559-р) – 2 групи слухачів за напрямами: «Асистент учителя в організації інклюзивного навчання» – 49 осіб.