Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 17.09.2018 р.

1. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Логопеди. Сурдопедагоги» – 40 осіб, куратор Лиско О.О, викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Інформатика» – 29 осіб, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 25 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Англійська мова» – 27 осіб, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Математика» – 32 особи, куратор Попова Т.В., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи» (4 – 1 класи) – 31 особа, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Географія» – 33 особи, куратор Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

2. Розпочали навчання слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Фізична культура в початковій школі (додаткові короткотривалі курси)» – 11 осіб, куратор Болдарь Г.Є., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат юридичних наук, доцент;
– «Трудове навчання (обслуговуюча праця, додаткові короткотривалі курси)» – 35 осіб, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Образотворче мистецтво та художня культура (додаткові короткотривалі курси)» – 23 особи, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства.

3. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Корекційно-розвивальна робота при аутизмі» – 39 осіб, куратор Лиско О.О.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв`язування тестових завдань ЗНО» – 25 осіб, куратор Булгакова В.Г.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 25 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Методологічні основи навчання в 1-му класі за новим Державним стандартом початкової освіти» – 31 особа, куратор Коваль О.А.;
– «Викладання основ геології у курсі шкільної геології» – 33 особи, куратор Грінченко О.І;
– «Методичні та організаційні особливості підготовки учнів до ЗНО з математики» – 32 особи, куратор Попова Т.В.;
– «Основи алгоритмізації та програмування» – 21 особа, куратор Василенко Ю.М.