Close
МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН. Дивіться нові матеріали кожного дня в новинах.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 13.10.2017 р.

1. Пройшли навчання (І тиждень, за очною формою) групи за напрямами:

– «Вихователі ДНЗ» (усі категорії), куратор Заліська О.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Сурдопедагоги» (усі категорії) куратор Калініна Т.С. старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Біологія», «Педагог-майстер», (вища категорія, педагогічні звання), куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

2. Пройшли навчання (ІІ тиждень, за очною формою) групи за напрямами:

– «Початкові класи» (4-1 класи), «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Початкові класи» (2-3 класи), «Педагог-майстер» (вища, педагогічні звання), куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі ДНЗ» (усі категорії), куратор Лященко В.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі ДНЗ» (розвивальні технології), куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання;
– «Історія» «Педагог-фахівець» (І та вища) куратор Китиченко С.О., викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– Українська мова та література «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Зарубіжна література, російська мова», (Спеціалісти та ІІ категорія), куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Англійська мова» (початкові класи), куратор Казачінер О.С., старший викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Музичне мистецтво» «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Фізична культура» (Спеціалісти та ІІ категорія), куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Логопеди закладів освіти» (усі категорії), куратор Калініна Т.С., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Математика» «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Попова Т.В., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

3. Пройшли навчання тематичні спецкурси (І тиждень, за очною формою):

– «Основи корекційної педагогіки», куратор Гніда Т.Б.;
– «Формування соціальної компетентності дошкільника засобами ігрової діяльності», куратор Заліська О.М.;
– «Розв’язування ключових задач курсу біології», куратор Дронова В.М.

4. Пройшли навчання тематичні спецкурси (ІІ тиждень, за очною формою):

– «Використання ІКТ у практиці роботи вчителів початкових класів», куратор Коваль О.А.;
– «Використання ІКТ у практиці роботи вчителів початкових класів», куратор Гезей О.М.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання», куратор Дементьєва Т.П.;
– «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в умовах післядипломної освіти», куратор Волкова І.В.;
– «Формування соціальної компетентності дошкільника засобами ігрової діяльності», куратор Лященко В.М.;
– «Психолого-педагогічний супровід дітей з труднощами в навчанні в умовах спеціальної та інклюзивної освіти», куратор Калініна Т.С.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», куратор Казачінер О.С.;
– «Практична медіаграмотність як складова професійної компетентності педагогів», куратор Губіна С.Л.;
– «Методичні та організаційні особливості підготовки учнів до ЗНО з математики», куратор Попова Т.В.;
– «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікаційних та художньо-продуктивних компетентностей», куратор Ярмонова Н.С.;
– «Діяльність вчителів щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і дослідницькій роботі на засадах компетентісного підходу», куратор Лузан Л.О.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», куратор Ганіна Н.В.