Close
10 – 14 грудня – Всеукраїнський тиждень права

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 11.12.2017 р.

1. Розпочинають ІІ очний тиждень навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Початкові класи» (4-1 класи), «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Коченгіна М.В., т.в.о. завідувача кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Директори та методисти ПНЗ» (усі категорії), куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Українська мова та література», «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Трудове навчання» (обслуговуюча праця) (усі категорії), куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Керівники гуртків ПЗ» (туристичного напряму) (усі категорії), куратор Вороніна Г.Л., викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Біологія», «Педагог-фахівець» (І та вища), куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи. Вихователі ГПД» (бінарні), куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Зарубіжна література, російська мова та інтегрований курс «Література» (терціальна), куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Вихователі ДНЗ» (короткотривалий курс), куратор Сосницька Н.П., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Економіка» (короткотривалий курс), куратор Китиченко С.О., викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти ;
– «Харківщинознавство» (короткотривалий курс), куратор Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти ;
– «Захист Вітчизни» (короткотривалий курс), куратор Армейський О.С., викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Інформатика» (короткотривалий курс), куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій.

2. Розпочинають ІІ очний тиждень навчання слухачі тематичних спецкурсів:

– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання», куратор Вороніна Г.Л.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання», куратор Ярещенко Л.М.;
– «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми в початковій школі», куратор Коченгіна М.В.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», куратор Водолажченко Н.В.;
– «Розв’язування ключових задач курсу біології», куратор Дронова В.М.;
– «Діяльність вчителів щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і дослідницькій роботі на засадах компетентісного підходу», куратор Лузан Л.О.;
– «Лідерство – основа професійного успіху керівника», куратор Китиченко С.О.;
– «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікативної та художньо-продуктивної компетентності», куратор Сосницька Н.П.;
– «Викладання предмета «Фінансова грамотність», куратор Китиченко С.О.;
– «Викладання предмета «Уроки для сталого розвитку», куратор Грінченко С.О.;
– «Викладання предмета «Фінансова грамотність», куратор Носик Н.Д.;
– «Методика організації війсково-спортивної підготовки старшокласників», куратор Армейський О.С.;
– «Основи проектної діяльності у середовищі програмування Scratch», куратор Папернова Т.В.

3. Розпочинають ІІ очний тиждень навчання слухачі фахових спецкурсів:

– «Заступники директорів НВР», куратор Смирнова М.Є;
– «Завідувачі, методисти Р(М)МК(Ц)», куратор Дух Л.І.;
– «Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи», куратор Волкова І.В.