Close
9 – 13 грудня 2019 року – Всеукраїнський тиждень права

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 18.06.2019 р.

1. З метою забезпечення реалізації Концепції «Нова українська школа» у 2019 році (відповідно до наказу МОН України № 415 від 01.04.2019) розпочали навчання групи слухачів за такими напрямами:

– «Орієнтація на потреби учня в умовах інклюзивної освіти» – 21 особа, куратор Лиско О.О., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Орієнтація на потреби учня в умовах інклюзивної освіти» – 20 осіб, куратор Байназарова О.О., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти; т.в.о. завідувача кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Формування ключової компетентності «вільне володіння державною мовою» – 29 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Формування ключової компетентності «вільне володіння державною мовою» – 20 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 21 особа, куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
— «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 23 особи, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 22 особи, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 25 осіб, куратор Дух Л.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Формування математичної компетентності молодших школярів» – 21 особа, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Формування наскрізних умінь у процесі дослідницько-пошукової діяльності у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – 33 особи, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Навчання спілкування державною мовою» – 32 особи, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Використання гри в освітньому процесі 1-го циклу початкової освіти» – 37 осіб, куратор Коченгіна М.В., завідувач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.