Close
МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН. Дивіться нові матеріали кожного дня в новинах.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 14.06.2019 р.

1. Закінчили навчання слухачі додаткового короткотривалого курсу за напрямом:

– «Зарубіжна література» – 12 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури.

2. З метою забезпечення реалізації Концепції «Нова українська школа» у 2019 році (відповідно до наказу МОН України № 415 від 01.04.2019) закінчили навчання групи слухачів за такими напрямами:

– «Орієнтація на потреби учня в умовах інклюзивної освіти» – 28 осіб, куратор Лиско О.О., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Формування ключової компетентності «вільне володіння державною мовою» – 28 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Формування ключової компетентності «вільне володіння державною мовою» – 27 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 28 осіб, куратор Байназарова О.О., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, т.в.о. завідувача кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 28 осіб, куратор Хворостенко І.І., завідувач Центру дистанційної освіти;
– «Медіа-інформаційна грамотність як необхідна складова професійної компетентності сучасного педагога» – 25 осіб, куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Створення дидактичних онлайн-матеріалів на основі мережевих сервісів» – 26 осіб, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті
– «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD» – 20 осіб, куратор Лященко В.М., завідувач Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти.

3. Закінчили навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Трудове навчання» – 29 осіб, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Практичні психологи ЗДО» – 21 особа, куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Англійська мова» – 18 осіб, куратор Казачінер О.С., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Фізична культура» – 30 осіб, куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Вихователі ЗДО» – 25 осіб, куратор Заліська О.М., старщий викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Початкові класи» (4-1) – 22 особи, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

4. Закінчили навчання слухачі тематичних спецкурсів:

– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 29 осіб, куратор Ярещенко Л.В.
– «Навички кризового cпілкування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» – 20 осіб, куратор Гніда Т.Б.;
– «Навчання школярів іноземних мов в умовах інклюзивного освітнього середовища» – 15 осіб, куратор Казачінер О.С.;
– «Домедична допомога в системі роботи педагогічного працівника» – 28 осіб, куратор Волкова І.В.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 25 осіб, куратор Заліська О.М.;
– «Формування основ медіаграмотності та критичного мислення в учнів початкової школи – 22 особи, куратор Ротфорт Д.В.