Close
9 – 13 грудня 2019 року – Всеукраїнський тиждень права

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 03.06.2019 р.

1. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Природознавство» – 19 осіб, куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Основи здоров`я» – 25 осіб, куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Мистецтво та музичне мистецтво» – 44 особи, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства.

2. З метою забезпечення реалізації Концепції «Нова українська школа» у 2019 році (відповідно до наказу МОН України № 415 від 01.04.2019) розпочали навчання групи слухачів за такими напрямами:

– «Орієнтація на потреби учня в умовах інклюзивної освіти» – 31 особа, куратор Лиско О.О., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 25 осіб, куратор Байназарова О.О., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти; т.в.о. завідувача кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання/протидії булінгу» – 29 осіб, куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 21 особа, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 23 особи, куратор Астахова М.С., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук;
– «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD» – 26 осіб, куратор Лященко В.М., завідувач Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти.

3. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі тематичного спецкурсу:

– «Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова в початковій школі: 1 клас» (І півріччя) – 15 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання;
– «Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова в початковій школі: 3 клас» (І півріччя) – 9 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання.

4. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Вихователі різновікових груп ЗДО» – 23 особи, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 32 особи, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Німецька мова» – 26 осіб, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Хімія» – 22 особи, куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи» (2-3) – 27 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

5. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 20 осіб, куратор Ярмонова Н.С.
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 30 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО» – 25 осіб, куратор Булгакова В.Г.;
– «Підготовка до інтелектуальних змагань з хімії» – 21 особа, куратор Харченко О.В.;
– «Інтеграція Харківщинознавства в навчальні предмети початкової школи» – 27 осіб, куратор Гезей О.М.