Close
МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН. Дивіться нові матеріали кожного дня в новинах.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 17.05.2019 р.

1. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Вихователі різновікових груп ЗДО» – 20 осіб, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 31 особа, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Німецька мова» – 25 осіб, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Хімія» – 21 особа, куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти;
– «Початкові класи» (2-3) – 27 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

2. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Громадянська освіта» – 23 особи, куратор Дух Л.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

3. Закінчили навчання (І очний тиждень) слухачі тематичного спецкурсу:

– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 20 осіб, куратор Ярмонова Н.С.
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 30 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО» – 25 осіб, куратор Булгакова В.Г.;
– «Підготовка до інтелектуальних змагань з хімії» – 21 особа, куратор Харченко О.В.;
– «Інтеграція Харківщинознавства в навчальні предмети початкової школи» – 27 осіб, куратор Гезей О.М.

4. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Початкові класи. Вихователі ГПД» – 18 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Логопеди. Сурдопедагоги» – 33 особи, куратор Лиско О.О., викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
– «Математика. Інформатика» – 31 особа, куратор Кравченко З.І., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Українська мова та література» – 18 осіб, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Музичне мистецтво» – 37 осіб, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства;
– «Вихователі закладів дошкільної освіти» (розвивальні технології) – 19 осіб, куратор Сосницька Н.П., старший викладач секції розвивального навчання;
– «Вихователі закладів дошкільної освіти» – 30 осіб, куратор Шамшура І.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

5. Закінчили навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Формування підприємливості та фінансової грамотності у НУШ» – 18 осіб, куратор Гезей О.М.;
– «Педагогіка партнерства як платформа запобігання / протидії булінгу» – 33 особи, куратор Лиско О.О.
– «Методичні та організаційні особливості підготовки учнів до ЗНО з математики» – 28 осіб, куратор Кравченко З.І.;
– «Розвиток комунікативного потенціалу» – 18 осіб, куратор Лузан Л.О.;
– «Особливості навчання предмета «Мистецтво» у 10-11 класі» – 35 осіб, куратор Чуркіна В.Г.;
– «Педагогіка партнерства в умовах співпраці закладу дошкільної освіти» – 19 осіб, куратор Сосницька Н.П.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 30 осіб, куратор Шамшура І.А.