Close

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 15.04.2019 р.

1. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Фізика. Астрономія» – 21 особа, куратор Харченко О.В., старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
– «Інформатика» – 25 осіб, куратор Василенко Ю.М., викладач секції інформаційних технологій в освіті;
– «Історія» – 32 особи, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Фізична культура» – 41 особа, куратор Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
– «Географія» – 36 осіб, куратор Грінченко О.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
— «Педагоги-організатори» – 21 особа, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості.

2. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

– «Екологія» – 13 осіб, куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти.

3. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі тематичного спецкурсу:

– «Організація навчання природничо-математичних дисциплін засобами ІКТ» – 21 особа, куратор Харченко О.В.;
– «Основи алгоритмізації та програмування» – 25 осіб, куратор Старченко Л.М.;
– «Організація роботи з історичними джерелами в процесі навчання історії» – 30 осіб, куратор Китиченко С.О.;
– «Домедична допомога в системі роботи педагогічного працівника» – 41 особа, куратор Волкова І.В.;
– «Smart технології на уроках географії та економіки» – 34 особи, куратор Грінченко О.І.;
– «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» – 21 особа, куратор Ярещенко Л.В.

4. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Англійська мова» (поглиблене вивчення предмета) – 19 осіб, куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Українська мова та література» – 29 осіб, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
– «Вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти» – 21 особа, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Керівники гуртків (туристсько-краєзнавчий та фізкультурно-спортивний напрями) – 20осіб, куратор Вороніна Г.Л., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
– «Музичні керівники ЗДО» – 25 осіб, куратор Холтобіна О.У., професор кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
– «Початкові класи» (4-1) – 28 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Вихователі ЗДО» (розвивальні технології) – 22 особи, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання.

5. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Підвищення професійної компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» – 19 осіб, куратор Дегтярьова Г.А.;
– «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 29 осіб, куратор Лузан Л.О.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 21 особа, куратор Заліська О.М.;
— «Педагогіка партнерства в контексті Нової української школи» – 20 осіб, куратор Вороніна Г.Л.;
– «Розвиток творчої особистості дошкільника засобами мистецтва» – 25 осіб, куратор Холтобіна О.У.;
– «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку» – 28 осіб, куратор Коченгіна М.В.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 22 особи, куратор Ярмонова Н.С.;
– «Охорона праці» – 35 осіб, куратор Панасенко А.В., інженер з охорони праці;
– «Система розвивального навчання Ельконіна- Давидова в початковій школі: 4 клас» (І півріччя)» – 12 осіб, куратор Сосницька Н.П.;
– «Система розвивального навчання Ельконіна- Давидова в початковій школі: 2 клас» (І півріччя)» – 11 осіб, куратор Сосницька Н.П.