Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 25.03.2019 р.

1. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

— «Англійська мова» (поглиблене вивчення предмета) – 19 осіб, куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
— «Українська мова та література» – 29 осіб, куратор Лузан Л.О., доцент кафедри методики навчання мов і літератури, кандидат педагогічних наук;
— «Вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти» – 21 особа, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
— «Керівники гуртків (туристсько-краєзнавчий та фізкультурно-спортивний напрями) – 20 осіб, куратор Вороніна Г.Л., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
— «Музичні керівники ЗДО» – 25 осіб, куратор Холтобіна О.У., професор кафедри методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
— «Початкові класи» (4-1) – 28 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
— «Вихователі ЗДО» (розвивальні технології) – 22 особи, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання.

2. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі додаткових короткотривалих курсів за напрямами:

— «Креслення» – 15 осіб, куратор Ярещенко Л.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості;
— «Правознавство» – 20 осіб, куратор Дух Л.І., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти.

3. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

— «Підвищення професійної компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» – 19 осіб, куратор Дегтярьова Г.А.;
— «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 29 осіб, куратор Лузан Л.О.;
-«Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 21 особа, куратор Заліська О.М.;
— «Педагогіка партнерства в контексті Нової української школи» – 20 осіб, куратор Вороніна Г.Л.;
— «Розвиток творчої особистості дошкільника засобами мистецтва» – 25 осіб, куратор Холтобіна О.У.
— «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку» – 28 осіб, куратор Коченгіна М.В.
— «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» – 22 особи, куратор Ярмонова Н.С.
— «Охорона праці» – 35 осіб, куратор Панасенко А.В., інженер з охорони праці.
— «Система розвивального навчання Ельконіна- Давидова в початковый школі: 4 клас» (І півріччя)» — 12 осіб, куратор Сосницька Н.П.
— «Система розвивального навчання Ельконіна- Давидова в початковый школі: 2 клас» (І півріччя)»- 11 осіб, куратор Сосницька Н.П.

4. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

— «Практичні психологи ЗДО» – 33 особи, куратор Гніда Т.Б., старший викладач секції спеціальної та інклюзивної освіти;
— «Початкові класи» (4-1) – 28 осіб, куратор Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
— «Завідувачі закладів дошкільної освіти» – 28 осіб, куратор Шамшура І.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
— «Вихователі ЗДО» – 28 осіб, куратор Ротфорт Д.В., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

5. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

— «Навички кризового cпілкування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» – 30 осіб, куратор Гніда Т.Б.;
— «Використання ІКТ в практиці роботи вчителів початкових класів» – 26 осіб, куратор Гезей О.М;
— «Моделювання дій керівники закладу дошкільної освіти щодо забезпечення якості освітнього процесу» – 27 осіб, куратор Шамшура І.А.;
— «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботі закладу дошкільної освіти» – 26 осіб, куратор Ротфорт Д.В.