Close
80 років – Харківська академія неперервної освіти – 1939-2019 р.р.

У Центрі професійного розвитку працівників освіти 25.02.2019 р.

1. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

— «Біологія. Екологія» – 40 осіб, куратор Дронова В.М., викладач кафедри методики природничо-математичної освіти;
— «Музичне мистецтво» – 43 особи, куратор Чуркіна В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат мистецтвознавства;
— «Вихователі ЗДО» – 28 осіб, куратор Заліська О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
— «Вихователі ЗДО» – 31 особа, куратор Ярмонова Н.С., викладач секції розвивального навчання;
— «Англійська мова» – 31 особа, куратор Булгакова В.Г., доцент кафедри виховання й розвитку особистості, кандидат педагогічних наук;
— «Початкові класи» (4-1) – 36 осіб, куратор Коваль О.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.

2. Розпочали навчання (І очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Розв’язування ключових задач курсу біології» – 38 осіб, куратор Дронова В.М.;
– «Особливості навчання предмету «Мистецтво у 10– 11 класі» – 20 осіб, куратор Чуркіна В.Г.;
– «Особливості навчання предмету «Мистецтво у 9 класі» – 20 осіб, куратор Косенко К.О.;
– «Педагогіка партнерства в умовах співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї дитини» – 28 осіб, куратор Заліська О.М.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ЗДО» – 31 особа, куратор Ярмонова Н.С.
– «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО» – 30 осіб, куратор Булгакова В.Г.;
– «Методологічні основи навчання в 1-му класі за новим Державним стандартом» – 36 осіб, куратор Коваль О.А.

3. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

– «Історія» – 40 осіб, куратор Китиченко С.О., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти;
– «Українська мова та література» – 24 особи, куратор Дегтярьова Г.А., завідувач кафедри методики навчання мов і літератури, доктор педагогічних наук;
– «Зарубіжна література та російська мова» – 29 осіб, куратор Водолажченко Н.А., викладач кафедри методики навчання мов і літератури;
– «Вихователі ЗДО» – 42 особи, куратор Шамшура І.А., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти;
– «Завідувачі (методисти) Р(М)МК» – 39 осіб, куратор Хворостенко І.І., завідувач Центру дистанційної освіти;
– «Директори ЗЗСО» – 29 осіб, куратор Смирнова М.Є., завідувач кафедри соціально– гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук.

4. Продовжують навчання (ІІ очний тиждень) слухачі тематичних спецкурсів:

– «Організація роботи з історичними джерелами у процесі навчання» – 38 осіб, куратор Китиченко С.О.;
– «Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях та МАН» – 23 особи, куратор Дегтярьова Г.А.;
– «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» – 25 осіб, куратор Водолажченко Н.А.;
– «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботі закладу дошкільної освіти» – 42 особи, куратор Шамшура І.А.
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 39 осіб, куратор Хворостенко І.І.;
– «Лідерство як умова ефективного управління закладом освіти» – 29 осіб, куратор Смирнова М.Є.