Close

Семінар-тренінг у межах Школи молодого заступника директора з ВР закладу ЗСО

26 вересня 2019 року кафедрою виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та Центром громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» проведено семінар-тренінг у межах Школи молодого заступника директора з виховної роботи закладу загальної середньої освіти.

У межах семінару було обговорено основні принципи, зміст і чинники виховання школярів відповідно до концепції Нової української школи; розглянуто правові, психолого-педагогічні, здоров’язберігаючі та виховні аспекти безпечного освітнього середовища; надано методичну допомогу учасникам семінару-тренінгу з питань забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, інформаційної культури учасників освітнього процесу.

У заході взяли участь 26 осіб.