Close
10.01.2022 р. розпочинається І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

Підсумки онлайн-зустрічі робочих предметних груп щодо покращення підготовки випускників закладів ЗСО до проходження ЗНО за темою «Результати ЗНО – 2021: завдання, виклики та перспективи»

26 жовтня 2021 року відбулася підсумкова онлайн-зустріч робочих предметних груп щодо покращення підготовки випускників закладів ЗСО до проходження ЗНО за темою «Результати ЗНО – 2021: завдання, виклики та перспективи».

Предметні групи, до складу яких увійшли фахівці ХНПУ імені Г.С.Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,  учителі-експерти ЗЗСО Харківської області (усього – 62 особи), працювали з 20 вересня до 25 жовтня. Вони ставили за мету з’ясувати  проблеми у підготовці учнів до ЗНО та намітити шляхи їх подолання. За вказаний період членами робочих груп детально проаналізовано результати ЗНО – 2021 по Харківській області в цілому та по територіальних громадах (на підставі матеріалів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та Центру моніторингу якості освіти Харківської академії неперервної освіти). Виявлено прогалини в предметних компетентностях одинадцятикласників на основі аналізу коефіцієнтів виконання завдань ЗНО – 2021, виходячи з чого визначено найскладніші програмові навчальні теми, з викладання яких першочергово слід надавати науково-методичну допомогу вчителям.

Під час підсумкової онлайн-зустрічі 26.10.2021 координатори (методисти Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти») представили результати роботи груп – пропозиції щодо покращення підготовки учнів до ЗНО як на обласному рівні, так і на місцях, а саме:

 1. Координаторам предметних груп організовувати робочі зустрічі та інтерактивне спілкування членів груп щодо розв’язання нагальних питань стосовно якісної підготовки учнів до проходження ЗНО та проведення спільних тематичних заходів для вчителів.

                                        Постійно

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Харківському національному  педагогічному університету імені Г.С.Сковороди, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна (спільно) організовувати та проводити для вчителів 10-11 класів такі заходи:
 • навчально-методичнІ семінари (вебінари) з української мови та літератури, математики, історії, іноземних мов, географії, біології, фізики, хімії щодо проблемних питань і найскладніших навчальних тем, які виносяться на ЗНО;

                                       Жовтень-листопад 2021/2022–2023/2024 н. р.

 • майстер-класи та навчальні тренінги для керівників ТМО та вчителів української мови та літератури, математики, історії, іноземних мов, географії, біології, фізики, хімії щодо організації системної ефективної роботи з підготовки учнів до ЗНО.

                                       Лютий-березень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на курсах підвищення кваліфікації впроваджувати тематичні спецкурси: «Підготовка учнів до проходження ЗНО: проблеми, виклики, перспективи», «Технологія інтерактивного навчання: як навчити учнів розв’язувати тести», «Стратегії підготовки учнів до ЗНО» тощо.

                                        Щороку

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснювати консультування вчителів з питань підготовки учнів до ЗНО.

                                        За графіком індивідуальних консультацій

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» розробляти тестові завдання для тренувального тестування за зразками сертифікаційних робіт ЗНО та рекомендації щодо проведення тренувального тестування з учнями 11-х класів.

                                        Жовтень-листопад 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» розробляти методичні рекомендації, надавати практичну адресну допомогу вчителям у складанні індивідуальних планів підготовки до ЗНО учнів 11-х класів за результатами тренувального тестування

                                        Листопад-грудень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснювати моніторинг та аналіз результатів ЗНО випускників ЗЗСО Харківської області

                                        Серпень-вересень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Керівникам територіальних методичних об’єднань (ТМО) та шкільних методичних об’єднань (ШМО) на початку навчального року організовувати детальне опрацювання з учителями Програми ЗНО для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (відповідно з кожного навчального предмета); Характеристики сертифікаційної роботи ЗНО; Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт ЗНО (з української мови; математики; іноземних мов).

                                        Серпень-вересень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Керівникам ТМО й ШМО організовувати майстер-класи та тренінги, метою яких має бути підвищення рівня професійної компетентності вчителів, поглиблення теоретичних знань і набуття ними практичних умінь та навичок із підготовки учнів до ЗНО. Такі заходи мають бути постійно діючими і складатися з кількох теоретичних і практичних занять. Тренерами доцільно запрошувати досвідчених учителів, учні яких показують високі результати ЗНО.

                                        Жовтень-березень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Заступникам директорів із НВР здійснювати моніторинг та аналіз результатів ЗНО випускників у кожному закладі загальної середньої освіти області.

                                        Серпень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Заступникам директорів із НВР та вчителям-предметникам створити умови випускникам для системного повторення набутих у 5–11-х класах знань із предметів, які виносяться на ЗНО. Для вирішення цього завдання розробляти навчально-тематичні плани для повторення учнями 11-х класів навчального матеріалу з відповідних предметів, які реалізовуватимуться в позаурочний час.

                                         Щороку

 1. Заступникам директорів із НВР, учителям-предметникам, класним керівникам здійснювати уважне вивчення профорієнтаційних нахилів учнів з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого самовизначення школярів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві, створювати умови для оптимальної реалізації випускниками свого освітнього й особистісного потенціалу.

                                         Постійно

 1. Заступникам директорів із НВР, учителям-предметникам проводити тренувальні тестування за програмою ЗНО, використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.

                                         Щороку

 1. Заступникам директорів із НВР, психологічним службам організовувати надання консультативної допомоги з питань формування психологічної готовності учнів до ЗНО, прагнення здобути належну освіту, стати конкурентоспроможними.

                                         Постійно

 1. Заступникам директорів із НВР та вчителям-предметникам проводити на добровільних засадах тренувальне тестування в 11-х класах, розроблене фахівцями КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за зразками сертифікаційних робіт ЗНО.

                                         Листопад 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Учителям-предметникам аналізувати результати тренувального тестування в 11-х класах з метою виявлення прогалин у знаннях кожного учня (учениці), труднощів при вивченні окремих тем із конкретних навчальних предметів.

                                         Листопад-грудень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Учителям-предметникам складати плани проведення з кожним учнем (ученицею) корекційної роботи щодо усунення прогалин, відповідно до чого надавати адресну допомогу з підвищення спеціально-предметних компетентностей з обраних навчальних предметів.

                                         Грудень-квітень 2021/2022–2023/2024 н. р.

 1. Учителям-предметникам здійснювати роботу з відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, широко практикувати тестування як навчальний прийом та контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок учнів.

                                         Постійно

За підсумками роботи предметних груп, узагальненими результатами та наданими пропозиціями розроблено регіональний освітній проєкт «Підвищення якості й результативності загальноосвітньої підготовки, конкурентоспроможності випускників закладів загальної середньої освіти в умовах викликів сучасності», який має на меті підвищення якості загальної середньої освіти, конкурентоспроможності, успішної самореалізації випускників ЗЗСО відповідно до їх освітніх потреб і можливостей.