Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Протокол № 2 від 28.08.2020 року науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»