Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Протокол № 1 від 28.03.2019 року засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»