Close
МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН. Дивіться нові матеріали кожного дня в новинах.

Методичний колоквіум «Становлення Нової української школи – час змін у роботі методичних служб»

13 вересня 2019 року в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відбувся методичний колоквіум «Становлення Нової української школи – час змін у роботі методичних служб».

З метою забезпечення постійного професійного розвитку та реалізації права педагогічних працівників на диверсифікацію умов підвищення кваліфікації ознайомлено методичні служби області з нововведеннями в системі підвищення кваліфікації згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 21.09.2019 р. № 800; обговорено шляхи задоволення потреб педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації: оновлення змісту освітніх програм, форм підвищення кваліфікації у 2019-2020 навчальному році.

Під час колоквіуму дискусія точилася навколо питань: Які форми поширення інформації про новий Порядок підвищення кваліфікації серед педагогів закладів загальної середньої освіти вже використовуються методичними службами. Які нововведення в Порядку потребують обговорення сьогодні? Які форми методичної роботи для різних категорій педагогів є актуальними?

Особливу активність педагогічного загалу набрала дискусія навколо актуальних питань організаційно-методичної роботи у 2019/2020 навчальному році, а саме: За якими напрямами методичної роботи необхідно продовжити або посилити, модернізувати діяльність із педагогічними працівниками? Які з форм і видів робіт слід продовжити, пожвавити, модернізувати? Над розвитком яких компетентностей вчителів слід зараз інтенсивно працювати? Які дії (що) можливо запропонувати, щоб підвищити грамотність педагогів, їх рівень володіння державною мовою? Які питання методичної роботи є одними з найактуальніших, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів, рівень професійної компетентності самих учителів? Які запропонувати ефективні методичні заходи щодо підвищення природничо-математичної освіти та професійної компетентності вчителів цих предметів?

У результаті дискусії визначено чотири найактуальніші питання організаційно-методичної роботи, які на сучасному етапі для методичних служб, педагогічного загалу регіону мають бути пріоритетними на вимогу часу: зовнішнє незалежне оцінювання; мовна і мовленнєва грамотність педагогічних працівників, вільне володіння державною мовою; підвищення якості навчання предметів природничо-математичного циклу та ІКТ; права людини.

Учасники колоквіуму переконані, що якість і змістовність це головні орієнтири в системі підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників за різноманітними формами та видами підвищення кваліфікації.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» були надані пропозиції стосовно диверсифікації форм, термінів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У роботі методичного колоквіуму взяли участь 160 осіб – завідувачі, методисти (спеціалісти) районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів), заступники директорів із навчально-виховної роботи закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування; представники закладів обласного підпорядкування, які здійснюють організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників на місцях, методисти закладів професійної та фахової перед вищої освіти.

Завантажити матеріали семінару – Архів.