Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Звітні показники основної діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за 2017 рік