Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Електронне видання «Аналіз результатів державної підсумкової атестації в 2017/2018-2018/2019н.р.»

Видання містить аналіз показників державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах закладів загальної середньої освіти Харківської області в 2017/2018 – 2018/2019 навчальних роках за середнім балом, відсотком учнів, які отримали бали достатнього та високого рівнів, а також рекомендації районним (міським, ОТГ) методичним кабінетам (інформаційним центрам) за результатами дослідження.

Матеріали можуть бути використані методистами районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (інформаційних центрів), керівниками закладів загальної середньої освіти з метою визначення оптимальних шляхів підвищення якості результатів навчання.