Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Електронне видання «Аналіз результатів державної підсумкової атестації в 2016/2017-2017/2018н.р.»

У виданні вміщено аналітичні матеріали за результатами державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної середньої освіти Харківської області в 2016/2017-2017/2018 навчальних роках, що містять аналіз динаміки показників ДПА у початковій, основній та старшій школі за середнім балом, відсотком учнів, які отримали бали достатнього та високого рівнів, а також рекомендації щодо роботи з учителями-предметниками з питань підготовки учнів до ДПА.

Матеріали можуть бути використані методистами районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (інформаційних центрів), керівниками закладів загальної середньої освіти з метою визначення оптимальних шляхів підвищення якості результатів навчання.