Close

Витяг із протоколу № 3 від 16.05.2019 року науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»