Close

Аналіз результатів дослідження рівня тривожності учнів 9 класів ЗЗСО Харківської області

Матеріали містять аналіз результатів психологічного дослідження за багатошкальним опитувальником дитячої тривожності (БОДТ) серед учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) Харківської області. Окремо проаналізовано результати досліджень за статтю та рівнем навчальних досягнень учнів. Запропоновано рекомендації учасникам освітнього процесу щодо підвищення самооцінки та зниження тривожності у підлітків.