Close
9 – 13 грудня 2019 року – Всеукраїнський тиждень права

Аналіз результатів дослідження рівня агресивності підлітків

Аналіз результатів дослідження рівня агресивності підлітків (у межах І етапу регіонального моніторингу ефективності реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти).

У межах регіонального моніторингу ефективності реалізації державної політики у сфері освіти було проведено психологічне дослідження, що передбачало діагностику агресивних та ворожих реакцій підлітків за опитувальником А. Басса – А. Дарки (адаптація О. Осницького).

Під агресивністю розуміють властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій у сфері суб’єкт-об’єктних відносин, а під ворожістю – реакцію, що розвиває негативні емоції та оцінки людей та подій.